ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΗΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από την καύση φυσικού αέριου είναι χαμηλότερες από την καύση λιθάνθρακα και πετρελαίου.
Σε σύγκριση με τον λιθάνθρακα, το φυσικό αέριο εκπέμπει 43% λιγότερο διοξειδίου του άνθρακα για κάθε μονάδα ενέργειας που παράγει, και 30% λιγότερο CO2 από το πετρέλαιο.
Η καύση όμως του φυσικού αερίου εξακολουθεί να παράγει οξείδια του αζώτου, που είναι η κύρια πηγή τροποσφαιρικού νέφους και όξινης βροχής.

Σε τι θα διαφέρει λοιπόν η ρύπανση της ατμόσφαιρας από την προηγούμενη επένδυση της "Edison"; Εκείνη ήταν 800 MWV και παράγει Χ ρίπους/MWV, αυτή του ΚΑΤΑΡ είναι 1100 MWV (αύξηση 37,50%) και παράγει ρίπους Χ κατά 37,50% αυξημένους.

Δηλαδή πλησιάζουμε το 100% της προηγούμενης επένδυσης.
Με άλλα λόγια η Νέα Εταιρεία, που θα εκμεταλλεύεται το Πλατυγιάλι, θα ρυπαίνει λιγότερο, και θα πληρώνει λιγότερο, μέσα σ’ αυτό το τεράστιο εμπόριο των ρίπων, που έστησε η συνθήκη του Κιότο και την οποία με περισσή "περηφάνια" υπογράψαμε ως χώρα.

Από παλιά λέγαμε, ότι η υιοθετημένη αρχή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα «ο ρυπαίνων πληρώνει» μας θυμίζει αρκετά – θα μπορούσαμε εύκολα να πούμε ότι εννοούν το ίδιο πράγμα – την λαϊκή καφενόβια φράση: «Σε γ..ώ και σε πληρώνω».
Τώρα το λέει – με τον δικό του τρόπο – και ο «πατέρας του φαινομένου του θερμοκηπίου» James Hansen στην εφημερίδα GURDIAN (Το μεταφράζει το physics4: Κάντε κλικ ΕΔΩ  )

Ας πάμε όμως παρακάτω

Οι μέσες τιμές των εκπομπών από την χρήση φυσικού αέριου στην ηλεκτροπαραγωγή είναι: 516 κιλά διοξειδίου του άνθρακα ανά MWh, 50 γραμμάρια διοξείδιο του θείου ανά MWh, και 770 γραμμάρια οξείδια του αζώτου ανά MWh.
Το φυσικό αέριο εκπέμπει λιγότερο από το ένα τρίτο οξείδια του αζώτου, και 1% τα οξείδια του θείου που εκπέμπουν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με λιθάνθρακα .
Το φυσικό αέριο δεν παράγει στερεά απόβλητα, σε αντίθεση με τα τεράστια ποσά της τέφρας του λιθάνθρακα, και ελάχιστο διοξείδιο του θείου, ενώσεις υδραργύρου και αιωρούμενα σωματίδια.
Το μεθάνιο, το πρωτεύον συστατικό του φυσικού αερίου είναι ένα αέριο του θερμοκηπίου.
Εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα, όταν το φυσικό αέριο δεν καίγεται πλήρως ή από διαρροές και απώλειες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του.
Το φυσικό αέριο (μεθάνιο) είναι από μόνο του ένα πολύ ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου, 58 φορές πιο επικίνδυνο από το διοξείδιο του άνθρακα στην παγίδευση θερμότητας. Πληροφοριακά, οι συγκεντρώσεις μεθανίου στην ατμόσφαιρα έχουν αυξηθεί οκτώ φορές ταχύτερα από ό, τι το διοξείδιο του άνθρακα (που η συγκέντρωση του έχει διπλασιαστεί από την έναρξη της βιομηχανικής περιόδου).
Η χρήση του φυσικού αέριου αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του συνόλου των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Η καύση του φυσικού αέριου σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου απαιτεί νερό για την ψύξη.
Όταν οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απορροφούν νερό από λίμνες ή ποτάμια, μπορεί να σκοτώσουν ψάρια και τα άλλα υδρόβια ζώα, και να επηρεάσουν τα ζώα και τους ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτούς τους υδάτινους πόρους.
(Αυτό άραγε το γνωρίζουν οι ψαράδες (που «δεν έχουν μπάρμπα στην Κορώνη») και οι «καλλιεργητές» ψαράδες της περιοχής, που τίποτα μπορεί να μην έχουν, αλλά «Μπάρμπα» έχουν)
Οι αεριοστρόβιλοι καύσης δεν παράγουν λύματα.
Ωστόσο, οι ρύποι και η θερμότητα συσσωρεύονται στο νερό που χρησιμοποιείται στους λέβητες φυσικού αερίου στα συστήματα συνδυασμένου κύκλου. Όταν οι εν λόγω ρύποι και θερμότητα φτάσουν ορισμένα επίπεδα, το νερό συχνά απορρίπτεται σε λίμνες ή ποτάμια. Αυτή η απόρριψη του νερού σε πολλές χώρες συνήθως απαιτεί άδεια και είναι υπό συνεχή έλεγχο.