Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ


Ερώτηση Αλ. Τσίπρα για τον θερμοηλεκτρικό σταθμό στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας
Προς τους Υπουργούς Επικρατείας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής, τους Υφυπουργούς ΠΕΚΑ κ. Θ. Μωραΐτη – Εξωτερικών κ. Σ. Κουβέλη
Πληροφορούμαστε από τον τύπο για την υπογραφή μιας διακρατικής συμφωνίας που αφορά επένδυση – μαμούθ μιας εταιρείας του Κατάρ στην περιοχή Πλατυγιάλι Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.
Η επένδυση φαίνεται να προωθεί, με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς ενημέρωση των πολιτών, τα παρακάτω:
Α) Μεταφορά, αποθήκευση και επαναεροποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου, του οποίου το μεγαλύτερο μέρος θα προωθείται, από τερματικό σταθμό και σύνδεση με τον αγωγό ΤGI στην Ιταλία.
Β) Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (θερμοηλεκτρικός σταθμός) με πρωτόγνωρα υψηλή εγκατεστημένη ισχύ 1100 ΜW, από μείγμα προπανίου – βουτανίου (LPG), το οποίο θα παράγεται στο Κατάρ, θα εισάγεται στην Ελλάδα και θα αποθηκεύεται σε πλήθος δεξαμενών συνολικού όγκου 300.000 κυβικών μέτρων. Τέτοια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής δεν υπάρχει στην Ελλάδα, πιθανόν ούτε στον κόσμο.
Γ) Μονάδα δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα ή περαιτέρω διάθεσή του για καλλιέργεια άλγης φυκιών με σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμων.
Από τοπικούς φορείς και επιστήμονες σημειώνονται σχετικά τα εξής:
1) Το μέγεθος της προτεινόμενης μονάδας (1100MW) είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με την οικονομική και ενεργειακή κλίμακα της χώρας μας (η μεγαλύτερη μονάδα φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι 400MW) με πρόσθετο μειονέκτημα τη χρήση εισαγόμενου υγραερίου σε ποσότητα 960.000 τόνων ετησίως.
2) H προτεινόμενη μονάδα βρίσκεται εκτός εθνικού προγραμματισμού, αφού δεν προκύπτει από πουθενά ότι εντάσσεται σε έναν γενικό Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό. Είναι άρα άμεση η διακινδύνευση να εκτρέψει τη χώρα από τον εθνικό στόχο του «20-20-20» μέχρι το 2020. Η συγκεκριμένη δε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής των 1100 MW θα παράγει 20% περισσότερους ρύπους από την μονάδα λιθάνθρακα των 750 MW που επρόκειτο να εγκατασταθεί στον Αστακό και ευτυχώς απετράπη από τις κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας, αλλά και το πανελλαδικό κίνημα ενάντια στο λιθάνθρακα.
3) Αντίστοιχα μεγάλες είναι οι διακινούμενες ετησίως ποσότητες αυτών των αέριων ορυκτών καυσίμων (LNG και LPG) που φτάνουν τα 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αυτή η ποσότητα είναι πολύ μεγαλύτερη (κατά ~75%) από την σημερινή κατανάλωση της Ελλάδας. Δηλαδή, θα έχουμε, εντελώς απρογραμμάτιστα και ξαφνικά, σχεδόν τον διπλασιασμό των εισαγόμενων αερίων καυσίμων. Η διακίνηση θα πραγματοποιείται με δεκάδες δρομολόγια κρυογονικών δεξαμενοπλοίων από το Κατάρ, με εκφορτώσεις μέσω συστημάτων αγωγών και πλήθος συσκευών και εξαρτημάτων στις πολύπλοκες και εξαιρετικά ευαίσθητες στη λειτουργία τους εγκαταστάσεις του Ενεργειακού Κέντρου στον Αστακό.
4) Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο και το Υγραέριο είναι καύσιμα ασφαλή κατά την έμμετρη, εύκολη στις συνήθεις συσκευές και στην απευθείας πρωτογενή χρήση στα νοικοκυριά, στις επαγγελματικές δραστηριότητες και στην βιομηχανία. Όμως σε μαζική κλίμακα χρήσης υπό υψηλές πιέσεις, σε συνθήκες φορτοεκφόρτωσης από πλοία, σε υγροποιημένη μορφή και σε μεταβατικές καταστάσεις αεριοποίησης εντάσσονται στη κατηγορία των εύφλεκτων, εκρηκτικών και βλαπτικών για το περιβάλλον αερίων. Μπορούν να αποβούν πολύ επικίνδυνα σε περιπτώσεις τεχνικών αστοχιών, ατυχημάτων και ιδιαιτέρως, όταν συμβαίνουν διαρροές (διαφυγές) σε συγκεντρωτικά συστήματα αποθήκευσης και πολύπλοκης διακίνησης, όπως τα προαναφερθέντα στις εγκαταστάσεις του Αστακού με επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Αντίστοιχες εγκαταστάσεις έχουν ενταχθεί στη ανώτατη κατηγορία επικινδυνότητας και ασφαλείας Τεχνικών Εγκαταστάσεων. Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση υπόκεινται σε Κανονισμούς και Οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης, γνωστών ως Β.Α.Μ.Ε. Η επικινδυνότητα και η πιθανότητα αστοχιών ή και λαθών σε τέτοιες εγκαταστάσεις αυξάνει δραστικά και ραγδαία σε περιπτώσεις σεισμού ή δεδομένης σεισμικότητας του εδάφους, του κινδύνου πυρκαγιών στο φυσικό περίγυρο ,της αυξημένης θερμοκρασίας στη θερινή περίοδο και κυρίως όταν συμβαίνουν διαφυγές των εύφλεκτων αερίων στον περιβάλλοντα χώρο. Οι διαφυγές θεωρούνται εκ προοιμίου δεδομένες, αφού αποτελούν γεγονός σύμφυτο με τις εκτεταμένες και μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις, διεθνώς διαπιστωμένο, τεχνολογικά αποδεκτό και στατιστικώς αποδεδειγμένο. Οι διαφυγές στη συγκεκριμένη περίπτωση αναμένεται να φτάσουν τα 40 με 60 εκ. κυβικά μέτρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς απωλειών αλλά κυρίως επικινδυνότητας, ρύπανσης και οχληρής οσμής, η οποία θα είναι διάχυτη και μόνιμη στην ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται δε ότι το Υγραέριο είναι πολύ βαρύτερο από τον αέρα με αποτέλεσμα σε περίπτωση διαφυγής να εξαπλώνεται στην επιφάνεια του εδάφους και να λιμνάζει σε υπόγειους χώρους
5) Από τη καύση του Υγραερίου παράγονται επιπρόσθετα δεκάδες ουσίες χαρακτηρισμένες από επίσημες αρχές ως Επικίνδυνοι Αέριοι Ρύποι, ΕΠΑΡ, με καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες επιδράσεις στους ανθρώπους και το περιβάλλον, επισημασμένες επίσης από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
6) Οι εγκαταστάσεις εκβάλλουν μεγάλες ποσότητες Υδρατμών με αποτέλεσμα την αύξηση της υγρασίας στην ατμόσφαιρα και την πρόκληση δυσφορίας σε συνδυασμό με αυξημένα επίπεδα θερμοκρασίας. Κατά συνέπεια είναι δεδομένη η διατάραξη της θερμικής ισορροπίας της περιοχής σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων, με πολύ πιθανή την βαθμιαία αλλαγή του τοπικού κλίματος σε έκταση πολλών τετραγωνικών χιλιομέτρων.
7) Η αποθήκευση LNG και LPG εμπίπτει στην Ευρωπαϊκή οδηγία Sevezo II. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο πως η ασφαλής απόσταση τέτοιων μονάδων από κατοικημένες περιοχές είναι τα 5-12 χλμ. Η αντίστοιχη απόσταση στον Αστακό είναι 3 χλμ.
8) Καμιά επιστημονική τεκμηρίωση δεν υπάρχει για την ασφαλή, για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, και οικονομικά εφικτή δυνατότητα δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα. Όλες οι Περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ταχθεί ενάντια σε αυτή την κατεύθυνση.
9) Η μαζική διοχέτευση του διοξειδίου του άνθρακα σε θερμοκήπια καλλιέργειας Φυκιών με σκοπό την παραγωγή ελαίων (βιοντίζελ) αποτελεί μια μέθοδο της οποίας αμφισβητείται έντονα η δυνατότητα να εφαρμοσθεί σήμερα με οικονομικό και ασφαλή τρόπο για τον άνθρωπο, δεδομένης μάλιστα της τεράστιας ποσότητας εκπομπής του CO2 των τουλάχιστον 6.000 τόνων ημερησίως στο εν λόγω Ενεργειακό Κέντρο Αστακού.
10) Η ίδια η ΜΠΕ διαπιστώνει ότι από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά την λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων επί 24ώρου βάσεως θα υπάρχουν συνεχείς και αδιάκοπες αρνητικές επιπτώσεις στο Τοπίο, στο Έδαφος, στα Επιφανειακά Νερά, στο Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, στο Θαλάσσιο Περιβάλλον, στο Ακουστικό Περιβάλλον και στην Βιομηχανική Ασφάλεια.
Δεδομένου ότι η επένδυση, και η υψηλή όχληση των μονάδων που περιλαμβάνει:
· Αναιρεί επί της ουσίας το διαμετακομιστικό ρόλο του λιμανιού (για τον οποίον έχουν δαπανηθεί εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι και ο οποίος στηρίζεται στις αποφάσεις της δημοτικής και νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) και μετατρέπει το λιμάνι σε ενεργειακό κέντρο. Είναι δεδομένο ότι η ενεργειακή «μονοκαλλιέργεια» αναιρεί τις αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας για πολύπλευρη ανάπτυξη της περιοχής και στην ουσία αναιρεί και το γενικό χωροταξικό αφού συμπαρασύρει στην κατεύθυνση της υψηλής όχλησης βιομηχανικής ανάπτυξης μια μεγάλη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.
· Δεν απαντά σε ζητήματα ουσιαστικής ανάπτυξης της περιοχής, ούτε σε καμία κοινωνική ανάγκη (αφορά όλες κι όλες 140 θέσεις εργασίας σύμφωνα με την ΜΠΕ), αντίθετα αντιστρατεύεται άλλες μορφές ήπιας, φιλικής, τουριστικής ανάπτυξής της.
· Εγκυμονεί όλους τους παραπάνω αναφερόμενους μεγάλους κινδύνους για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Δεδομένου ότι το λιμάνι του Αστακού, ενώ παραμένει έκταση ελληνική, είναι γνωστό ότι, με το ιδιότυπο καθεστώς ιδιωτικής διαχείρισής του, «φιλοξενεί» σειρά δραστηριοτήτων, όπως διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, ελλιμενισμό αμερικάνικων πλοίων προκειμένου να συμμετέχουν στον αποκλεισμό της Γάζας κ.α., και ότι ο ίδιος ο εκπρόσωπος της Astakos Terminal (ιδιοκτήτριας Εταιρείας της ΝΑΒΙΠΕ που διαχειρίζεται το λιμάνι) δήλωσε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, πως η Εταιρεία του είναι πρόθυμη να πουλήσει, όταν της ζητηθεί, στην εταιρεία κρατικών συμφερόντων του Κατάρ το σύνολο της ΝΑΒΙΠΕ.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Πώς είναι δυνατόν μια τέτοια αποικιοκρατικού τύπου και μεγάλης επικινδυνότητας επένδυση, που επιδεινώνει και το τοπικό περιβάλλον και τις τοπικές αναπτυξιακές προοπτικές και το Εθνικό Ενεργειακό Περιβάλλον, να ντύνεται από την κυβέρνηση με το μανδύα της πράσινης ανάπτυξης;
2. Πως είναι δυνατόν μια χώρα σαν την Ελλάδα, που εμφανίζεται με έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας, να εγκαθιστά ρυπογόνο θερμική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της οποίας το παραγόμενο ρεύμα θα εξάγεται στην Ιταλία από την οποία θα επανεισάγεται τους μήνες αιχμής;
3. Υπάρχει θέμα πώλησης του λιμανιού στη συγκεκριμένη επιχείρηση του Κατάρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας; Θα επιτρέψει η κυβέρνηση μια τέτοια εξέλιξη;
4. Γιατί δεν προχωρά μια φιλική και ισορροπημένη ανάπτυξη του λιμανιού, όπως έχει συνομολογηθεί από τους τοπικούς φορείς και τις κυβερνήσεις διαχρονικά, και αντί αυτού προωθείται μια επένδυση μαμούθ που ούτε κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα απαντά, ούτε εντάσσεται στα πλαίσια του όποιου ενεργειακού σχεδιασμού της Χώρας;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Α. ΤΣΙΠΡΑΣ

Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Dr.-Ing. ΔΗΜΗΤΡΗ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ, τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ΓΙΑ ΜΠΕ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ

Σήμερα το πρωί λάβαμε από τον Καθ. Dr.-Ing. Δημήτρη Γ. Παπανίκα, τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών μια επιστολή που απέστειλε προς τον κ. Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας με ΘΕΜΑ: Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Υγραερίου 1100 MW (εγκατεστημένης ισχύος χιλίων εκατόν μεγαβάτ, ΘΗΣ1100MW) στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.
Να σημειώσουμε ότι από την πρώτη στιγμή που πήραμε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα χέρια μας την αποστείλαμε στον κ. Παπανίκα και τον παρακαλέσαμε για την επιστημονική του θέση επ' αυτής.

Πάτρα/ Αχαρναί 1η Μαΐου 2010
Καθ. Dr.-Ing. Δημήτρης Γ. Παπανίκας, τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Προς Νομάρχη κ. Ευθύμιο Σώκο, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας
Κοινοποίηση: Δήμαρχο Αστακού κ .Παναγιώτη Στάϊκο
Πρόεδρο Σ.Π.Ο.Α.Κ. κ. Ιωάννη Νταουσάνη

ΘΕΜΑ: Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Υγραερίου 1100 MW (εγκατεστημένης ισχύος χιλίων εκατόν μεγαβάτ, ΘΗΣ1100MW) στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.

Αξιότιμε κύριε Νομάρχα,

Αναφερόμενος στο προς συζήτηση θέμα στο Νομαρχιακό Συμβούλιό σας για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του σχεδίου εγκαταστάσεων του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού των 1100 MW στον Αστακό , της οποίας έλαβα γνώση από το Διαδίκτυο, επιθυμώ να καταθέσω ως απλός πολίτης ορισμένες επιστημονικές και τεχνολογικές διαπιστώσεις βασιζόμενος σε έγκυρες δημοσιεύσεις και στην πρώτη ενδελεχή αλλά σύντομη -λόγω χρόνου-μελέτη του θέματος με αφετηρία τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. Το ενδιαφέρον πηγάζει από την θητεία μου ως καθηγητού του Πανεπιστημίου Πατρών σε συγγενές γνωστικό αντικείμενο και εντείνεται από τον προβληματισμό για την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Κορινθιακού ως επιστημονικός σύμβουλος του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης, ΣΠΟΑΚ, αλλά και ως πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Δ.Ε. στη Πάτρα, όταν σε κοινές προσπάθειες με ενεργούς πολίτες της περιοχής είχαμε ταχθεί κατά της εγκατάστασης του εργοστασίου Πετροχημικών στο Νιοχώρι το 1978-80.

1.Το μέγεθος της προτεινόμενης μονάδας με την πρωτόγνωρα υψηλή εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ των 1.100 μεγαβάτ (1.100.000 κιλοβάτ) είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με την οικονομική και ενεργειακή κλίμακα της χώρας μας με πρόσθετο μειονέκτημα τη χρήση εισαγόμενου υγραερίου σε ποσότητα 960.000 τόνων ετησίως. Σημειωτέον ότι η Ελλάδα παράγει ήδη στα διυλιστήριά της σχεδόν την ίδια ποσότητα υγραερίου ετησίως. Αυτός ο τρόπος και το μέγεθος της ηλεκτροπαραγωγής πιθανότατα είναι μοναδικός στον κόσμο και φαίνεται να πρωτοδοκιμάζεται στην Ελλάδα, αφού η ηλεκτρική ενέργεια θα παράγεται μεν στον Αστακό με πολλές αρνητικές συνέπειες, αλλά το μεγαλύτερό της μέρος θα εξάγεται στην Ιταλία.

Γεγονός πάντως είναι ,ότι η προτεινόμενη μονάδα ευρίσκεται εκτός εθνικού προγραμματισμού, αφού ποτέ δεν έχει περιληφθεί στον Εθνικό Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό, που κατατίθεται κάθε έτος στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ούτε ως απαραίτητη ισχύς ούτε ως αναγκαίο καύσιμο, και μάλιστα ορυκτό. Είναι λοιπόν άμεση η διακινδύνευση να εκτρέψει τη χώρα από τον εθνικό μας στόχο ’20-20-20’, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει το 2020 να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 20% και να αυξήσουμε την συμμετοχή των ΑΠΕ( Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) στο 20% του εθνικού ενεργειακού μείγματος σε αντιστοιχία με την δέσμευσή μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Σταθερότητας και της αντιμετώπισης της κρίσης.

2. Τεράστιος είναι επίσης ο όγκος και η ποσότητα των καυσίμων που πρόκειται να αποθηκεύονται στη περιοχή σε μορφή Υγραερίου, του γνωστού διεθνώς LPG, το οποίο θα παράγεται από πετρέλαιο στο Κατάρ, θα εισάγεται στην Ελλάδα και θα αποθηκεύεται σε πλήθος δεξαμενών συνολικού όγκου σχεδόν 300.000 κυβικών μέτρων. Σε αυτές έρχονται να προστεθούν άλλες δύο δεξαμενές των 125.000 κυβ. μέτρων η κάθε μια ,δηλ. συνολικά 250.000 κυβ. μ., για την αποθήκευση τού επίσης εισαγόμενου Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α. γνωστού ως LNG), το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα εξάγεται χωρίς ουσιώδη προστιθέμενη αξία στην Ιταλία.

3.Αντίστοιχα μεγάλες είναι οι διακινούμενες ετησίως ποσότητες αυτών των αέριων ορυκτών καυσίμων, που συμποσούνται σε τουλάχιστον 7 δισεκατομμύρια κυβ. μέτρα (7.000.000.000 ). Αυτή η ποσότητα είναι μάλιστα πολύ μεγαλύτερη (κατά ~ 75%) από την σημερινή κατανάλωση της Ελλάδας, δηλαδή θα έχουμε εντελώς απρογραμμάτιστα και ξαφνικά σχεδόν τον διπλασιασμό των εισαγόμενων αερίων καυσίμων. Η διακίνηση θα πραγματοποιείται με τουλάχιστον 50 δρομολόγια κρυογονικών δεξαμενοπλοίων από το Κατάρ ,με εκφορτώσεις μέσω συστημάτων αγωγών, με αεριοποιητές, κρυογονικές ανλίες, συμπιεστές και πλήθος συσκευών και εξαρτημάτων στις σχετικές πολύπλοκες και στη λειτουργία τους εξαιρετικά ευαίσθητες εγκαταστάσεις του Ενεργειακού Κέντρου στον Αστακό

4. Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο και το Υγραέριο είναι καύσιμα χρησιμότατα και ασφαλή κατά την έμμετρη, εύκολη στις συνήθεις σε όλους μας συσκευές και στην απευθείας πρωτογενή χρήση στα νοικοκυριά ,στις επαγγελματικές δραστηριότητες και στην βιομηχανία. Όμως σε μαζική κλίμακα χρήσης υπό υψηλές πιέσεις, σε συνθήκες φορτοεκφόρτωσης από πλοία, σε υγροποιημένη μορφή και σε μεταβατικές καταστάσεις αεριοποίησης εντάσσονται στη κατηγορία των εύφλεκτων, εκρηκτικών και βλαπτικών για το περιβάλλον αερίων. Μπορούν να αποβούν πολύ επικίνδυνα σε περιπτώσεις τεχνικών αστοχιών , ατυχημάτων και ιδιαιτέρως, όταν συμβαίνουν διαρροές (διαφυγές) σε συγκεντρωτικά συστήματα αποθήκευσης και πολύπλοκης διακίνησης, όπως τα προαναφερθέντα στις εγκαταστάσεις του Αστακού με επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Για τους λόγους αυτούς στη χώρα μας και κατ’ επέκταση από την διεθνή πρακτική σε θέματα ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων και γενικώς του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις έχουν ενταχθεί στη ανώτατη κατηγορία επικινδυνότητας και ασφαλείας Τεχνικών Εγκαταστάσεων. Έτσι η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση υπόκεινται σε Κανονισμούς και Οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης, γνωστών ως Β.Α.Μ.Ε. Η επικινδυνότητα και η πιθανότητα αστοχιών ή/και λαθών σε τέτοιες εγκαταστάσεις αυξάνει δραστικά και ραγδαία σε περιπτώσεις σεισμού ή δεδομένης σεισμικότητας του εδάφους, του κινδύνου πυρκαγιών στο φυσικό περίγυρο ,της αυξημένης θερμοκρασίας στη θερινή περίοδο και κυρίως όταν συμβαίνουν διαφυγές των εύφλεκτων αερίων στον περιβάλλοντα χώρο. Οι διαφυγές θεωρούνται εκ προοιμίου δεδομένες , αφού αποτελούν γεγονός σύμφυτο με τις εκτεταμένες και μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις, διεθνώς διαπιστωμένο, τεχνολογικά αποδεκτό και στατιστικώς αποδεδειγμένο. Ο γενικός κανόνας είναι , ότι περίπου το ~ 1% (ένα τοις εκατόν) της εναλλασσόμενης ποσότητας του αποθηκευόμενου και διακινούμενου αερίου διαφεύγει ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Στην προκειμένη περίπτωση των εγκαταστάσεων αερίου στον Αστακό οι διαφυγές αναμένεται να φθάνουν τα 40 έως 60 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (κατά μέσο όρο 40.000 τόνους) ετησίως με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς απωλειών αλλά κυρίως επικινδυνότητας, ρύπανσης και οχληρής οσμής, η οποία θα είναι διάχυτη και μόνιμη στην ευρύτερη περιοχή. Να σημειωθεί επίσης, ότι το Υγραέριο είναι πολύ βαρύτερο από τον αέρα με αποτέλεσμα σε περίπτωση διαφυγής να εξαπλώνεται στην επιφάνεια του εδάφους και να λιμνάζει σε υπόγειους χώρους. Σε αντίθεση το Φυσικό αέριο είναι ελαφρότερο από τον αέρα και εκφεύγει προς τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

5. Οι γνωστοί βλαπτικοί αέριοι ρύποι από τους Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς στερεών καυσίμων παράγονται επίσης σε μεγάλες ποσότητες κατά την μαζική καύση των Υγραερίων, παρότι σε μικρότερο ποσοστό από τη καύση στερεών καυσίμων. Οι ποσότητες του Διοξιδίου του Άνθρακα- του κατ’ εξοχήν αερίου του Θερμοκηπίου- θα είναι τεράστιες και θα διαχέονται στην ατμόσφαιρα με αδιάκοπο ρυθμό εκπομπής 440 τόνων την ώρα (διακοσίων πενήντα !), δηλ. 7.400 κιλών το κάθε λεπτό σε πρώτη εκτίμηση. Τα οξίδια του Αζώτου ΝΟx, το μονοξίδιο του Άνθρακα CO αλλά και σωματίδια εκπέμπονται συνολικά σε ημερήσιους ρυθμούς αρκετών τόνων και είναι τοξικότερα, κυρίως μάλιστα τα πρώτα, που είναι γνωστά κύρια συστατικά της όξινης βροχής.

6. Όμως από τη καύση του Υγραερίου παράγονται επιπρόσθετα δεκάδες ουσίες χαρακτηρισμένες από επίσημες αρχές ως Επικίνδυνοι Αέριοι Ρύποι, ΕΠΑΡ, γνωστοί διεθνώς με το όρο HAPs, Hazardous Air Pollutants , με καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες επιδράσεις στους ανθρώπους και το περιβάλλον, επισημασμένες επίσης από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Περιέργως αυτοί οι ρύποι αποσιωπούνται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ίσως επειδή εκπέμπονται σε μικρότερες ποσότητες συγκριτικά με τους αναφερθέντες στο σημείο (5) γνωστούς ρύπους. Πάντως και αυτοί εκπέμπονται σε εκατοντάδες κιλά και τόνους τον χρόνο, ενώ υπόκεινται σε πολύ αυστηρότερους περιορισμούς από τους γνωστούς ρύπους.

7. Η Θερμική Ρύπανση της Ατμόσφαιρας και της Θάλασσας θα είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντική, αφού θα αποβάλλεται αδιάκοπα ενέργεια σε ρυθμό περίπου 5,5 (πεντέμισι) εκατομμύριων κιλοβάτ, δηλ. συνολικά τουλάχιστον 4.000.000.000 κιλοβατώρες τον χρόνο. Ταυτόχρονα οι εγκαταστάσεις εκβάλλουν μεγάλες ποσότητες Υδρατμών με αποτέλεσμα την αύξηση της υγρασίας στην ατμόσφαιρα και την πρόκληση δυσφορίας σε συνδυασμό με αυξημένα επίπεδα θερμοκρασίας. Κατά συνέπεια είναι δεδομένη η διατάραξη της θερμικής ισορροπίας της περιοχής σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων, με πολύ πιθανή την βαθμιαία αλλαγή του τοπικού κλίματος σε έκταση πολλών τετραγωνικών χιλιομέτρων. Πρόκειται για το γνωστό διεθνώς φαινόμενο της θερμονησίδας, που διαταράσσει τοπικές μετεωρολογικές ισορροπίες.

8. Αναφορικά τώρα με την πρόθεση των ‘επενδυτών’ για την δημιουργία Μονάδας Δέσμευσης και Αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακα ή της περαιτέρω Διάθεσής του για την καλλιέργεια Φυκιών με σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμων πρέπει να επισημανθούν με επιστημονική βεβαιότητα τα εξής:

(8α) Δεν έχει ωριμάσει ακόμη και δεν προβλέπεται άμεσα να μπορεί να εφαρμόζεται με αποτελεσματικότητα, οικονομικότητα και την απαραίτητη ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον οποιαδήποτε μέθοδος δέσμευσης του διοξιδίου του άνθρακα. Η έρευνα στον τομέα αυτόν καλπάζει αλλά μόνον ορισμένες μονάδες στον κόσμο λειτουργούν πιλοτικά , δηλ. ακόμα δοκιμαστικά, χωρίς να έχουν μέχρι σήμερα εξαχθεί βέβαια αποτελέσματα για κάποια τελική επιτυχή και γενικώς εφαρμόσιμη τεχνολογία.

(8β) Η μαζική διοχέτευση του διοξιδίου του άνθρακα σε θερμοκήπια καλλιέργειας Φυκιών με σκοπό την παραγωγή ελαίων (βιοντίζελ) αποτελεί μια μέθοδο γνωστή μεν αλλά επίσης ανώριμη από τεχνικής πλευράς, με συνέπεια να μη μπορεί να εφαρμοσθεί σήμερα με οικονομικό και ασφαλή τρόπο για τον άνθρωπο, δεδομένης μάλιστα της τεράστιας ποσότητας εκπομπής του CO2 των τουλάχιστον 6.000 τόνων ημερησίως στο εν λόγω Ενεργειακό Κέντρο Αστακού.

9. Τελικώς πρέπει να επισημανθεί, ότι η ίδια η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διαπιστώνει συμπερασματικά , ότι από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά την λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων επί 24ώρου βάσεως θα υπάρχουν συνεχείς και αδιάκοπες αρνητικές επιπτώσεις στο Τοπίο, στο Έδαφος, στα Επιφανειακά Νερά, στο Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, στο Θαλάσσιο Περιβάλλον, στο Ακουστικό Περιβάλλον και στην Βιομηχανική Ασφάλεια.

Η Μ.Π.Ε. σημειώνει επίσης ότι δεν απαιτείται και δεν προβλέπεται η λήψη ειδικών μέτρων εκτός αυτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία σχετικά με τον έλεγχο των αέριων ρύπων. Το να επαφίεται όμως η ασφάλεια των ανθρώπων και η προστασία περιβάλλοντος μόνο στην τήρηση της κείμενης νομοθεσίας ( με τον χαλαρό τρόπο που αυτή εφαρμόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις από μείζονες ρυπαντές και εποπτεύουσες αρχές) χωρίς την λήψη προληπτικών μέτρων, σίγουρα δεν είναι κοινωνικά ο πλέων υπεύθυνος τρόπος αντιμετώπισης για την εξασφάλιση του πολίτη.

Κατά συνέπεια ασφυκτικές καταστάσεις της ατμόσφαιρας και επιβλαβείς συνθήκες περιβάλλοντος , όπως τις βιώνουν σήμερα οι κάτοικοι των μεγάλων Ενεργειακών Κέντρων, π.χ. σε Μεγαλόπολη, Πτολεμαΐδα, Λαύριο ή καταστάσεις παρόμοιες με τις εξάρσεις του Νέφους Ρύπανσης του αττικού Λεκανοπεδίου, είναι βέβαιο ότι θα αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στον Αστακό και στην ευρύτερη περιοχή εξ αιτίας του προτεινόμενου Νέου Ενεργειακού Κέντρου.

10. Χρήσιμο είναι επίσης να επισημανθεί , ότι το οικονομικό αντικείμενο του έργου ΘΗΣ1100 ανερχόμενο στο ποσό των περίπου τριών δισεκατομμυρίων ευρώ ευρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τον προβλεπόμενο εξαιρετικά χαμηλό αριθμό των 140 (εκατόν σαράντα) απασχολουμένων κατά την πλήρη λειτουργία του.

Αξιότιμε κ. Νομάρχα,

η παρούσα έκφραση στοιχειοθετημένης γνωμάτευσης ένεκα της εκτάσεως του προβλήματος και χρονικών ορίων αφορά σε ορισμένα μόνο ουσιώδη σημεία της Μ.Π.Ε. και του όλου θέματος. Παρά ταύτα ελπίζω να συμβάλλει στη πληρέστερη πληροφόρηση και ενημέρωση των εκλεγμένων μελών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Αστακού, οι οποίοι καλούνται να υποστούν τις αρνητικές επιδράσεις και επιπτώσεις ενός υπερμεγέθους και οπωσδήποτε όχι ζωτικού ή αναγκαίου, τόσο για τη περιοχή όσο και για τη χώρα, έργου.

Με τιμή,

Καθηγητής Dr.-Ing. Δημήτριος Γ. Παπανίκας
---------------------------------------------------------------------
Δ.Γ. Παπανίκας, Αγ. Κωνσταντίνου 53, 13674 Αχαρνές,
Τηλ. 6977300930, 2102469754, 2610997193, papanikas@mech.upatras.gr, dgpapart@otenet.gr

Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΣΕΛΙΔΕΣ 5 - 15
ΣΕΛΙΔΕΣ 16 - 44
ΣΕΛΙΔΕΣ 45 - 83
ΣΕΛΙΔΕΣ 83 - 100
ΣΕΛΙΔΕΣ 101 - 128
ΣΕΛΙΔΕΣ 128 - 137
ΣΕΛΙΔΕΣ 138 - 164 Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 165 - 188
ΣΕΛΙΔΕΣ 188 - 199
ΣΕΛΙΔΕΣ 200 - 218

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΛΙΔΕΣ 200 - 218)

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
7.1 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα απαιτούμενα μέτρα που προτείνονται για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τόσο από την λειτουργία του εργοταξίου όσο και κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων, αφορούν στην σωστή λειτουργία και επιμελή συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων και των εγκαταστάσεων, αντίστοιχα.

Α. Μέτρα κατά τη φάση κατασκευής

Η ρύθμιση των κινητήρων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η εκπομπή αερίων και σωματιδιακών ρύπων να μην υπερβαίνει τις οριακές τιμές που προσδιορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 28432/2447 όπως ισχύει σήμερα (Πίνακας 7.1), που αφορά μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες Diesel, προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 536/25.08.1992) όπως ισχύουν σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1. : Επιτρεπόμενα όρια εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων (g/kWh).

Όσον αφορά στην ρύπανση από τα σωματίδια που διασκορπίζονται λόγω της διακίνησης και της εναπόθεσης των διαφόρων υλικών κατασκευής, όταν πνέουν άνεμοι ή δημιουργούνται οι συνθήκες εκείνες (υψηλές ταχύτητες οχημάτων κ.ά.) που προκαλούν την διασπορά σωματιδίων, μπορεί να περιορισθεί σε σημαντικό βαθμό με τους εξής τρόπους:
> Η εγκατάσταση παραγωγής σκυροδέματος, που θα περιλαμβάνει το εργοτάξιο, θα πρέπει να διαθέτει σακκόφιλτρα στα σιλό του τσιμέντου και στις ζυγιάστρες καθώς και παροχή νερού για την διαβροχή των υλικών.
> Διαβροχή των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων.
> Διαβροχή των σημείων εκσκαφής, απόθεσης και απόσπασης υλικών.
> Επέμβαση (διαβροχή, επικάλυψη, περίφραξη) σε γυμνές επιφάνειες, σωρούς, εναποθέσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο.
> Εναπόθεση των υλικών από όσο το δυνατόν μικρότερο ύψος.
> Θέσπιση μέγιστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη ασφαλτοστρωμένες, τουλάχιστον, επιφάνειες.
> Τα ερείσματα και οι διάδρομοι κίνησης θα πρέπει να είναι καθαρά και να έχουν κατάλληλη υγρασία.
> Οι εξατμίσεις όλων των μηχανημάτων να είναι στραμμένες μακριά από το έδαφος.
> Τεχνητές περιφράξεις ή εκμετάλλευση χώρων με δενδροστοιχίες, θάμνους ή φράχτες.
Για την αποφυγή οχλήσεων, από την λατόμευση, στις γειτονικές περιοχές (αν αυτή απαιτηθεί), θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα μέτρα:
> Ωράριο λατόμευσης.
> Παύση εργασιών όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι.
> Διατρητικά μηχανήματα εξοπλισμένα με φίλτρα για την συγκράτηση σκόνης.
> Μεταφορά των υλικών με καλυμμένα φορτηγά, αποφεύγοντας κατοικημένες και προστατευόμενες περιοχές και ώρες κοινής ησυχίας.

Β. Μέτρα κατά τη λειτουργίΑ

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, οι εκτιμώμενες συγκεντρώσεις αέριων ρύπων κατά την λειτουργία, θα είναι χαμηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια. Συνεπώς, δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων εκτός αυτών που προβλέπονται από την νομοθεσία σχετικό με τον έλεγχο των αέριων ρύπων.
Για τις μονάδες που θα εγκασταθούν θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα σύμφωνα με τους ισχύοντες Π.Ο.:
Επιτρεπόμενο όριο συγκέντρωσης σωματιδιακών εκπομπών: <100 mg/m3 (π.δ. 1180/1981).
Για τους υπολοίπους αερίους ρύπους να ακολουθείται το π.δ. 1180/1981 ή άλλη αντίστοιχη ειδική νομοθετική διάταξη, εφόσον υφίσταται τέτοια.
Για τους Βιομηχανικούς λέβητες: να τηρούνται οι διατάξεις της Υπ,Απ. 11294/1993 (ΦΕΚ 264Β/1993) (για αέρια και υγρά καύσιμα).
Ειδικά για τη μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής
Ο σταθμός λόγω του μεγέθους του θα εμπίπτει στις διατάξεις της Οδηγίας 96/61/EC (IPPC) και επομένως θα πρέπει κατά το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία του να εφαρμόζονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για την Πρόληψη και Περιορισμό της Ρύπανσης. Θα εμπίπτει επίσης και στην οδηγία 2001/80/EC (για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης) οπότε και θα πρέπει να τηρούνται τα όρια που αναφέρονται στις οδηγίες αυτές.
Ειδικά νια τη μονάδα ελαίων για βιοκαύσιμα
Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των οσμών, που ενδεχομένως προκαλούνται από τη λειτουργία της με χρήση πλυντρίδων απαερίων (Scrubbers) ή φίλτρων ενεργού άνθρακα (Activated carbon filters).

7.2 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Α. Μέτρα κατά τη φάση κατασκευής

Πρέπει να ληφθούν μέτρα που αφορούν τη συλλογή και μεταφορά (ολοκληρωμένη διαχείριση) των παραγόμενων υγρών αποβλήτων, και ιδιαίτερα για τα έλαια, ορυκτέλαια και καύσιμα, που διαρρέουν από τα διάφορα μηχανήματα και οχήματα του εργοταξίου, τόσο κατά την συντήρηση και την περίπτωση ατυχημάτων όσο και κατά την λειτουργία
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την χρησιμοποίηση κατάλληλων κάδων συλλογής τους και μετέπειτα μεταφορά τους για περαιτέρω επεξεργασία σε κατάλληλες μονάδες (καύσης, ανακύκλωσης, ανάκτησης και αναγέννησης).
Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την συλλογή των αποβλήτων που θα δημιουργηθούν από τις εκπλύσεις των μηχανημάτων του εργοταξίου, των κάδων, των αναδευτήρων σκυροδέματος και των οχημάτων, ώστε να μην διαρρέουν στην παράκτια περιοχή του έργου και στην συνέχεια να καταλήγουν στην θάλασσα, καθώς και να μην ρυπαίνουν το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα. Προτείνεται η συλλογή τους σε στεγανή λεκάνη στο χώρο του εργοταξίου όπου θα καθιζάνουν ώστε το συλλεγόμενο ίζημα να διατίθεται σύννομα με τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα του εργοταξίου το δέ υπερκείμενο υγρό να ανακυκλώνεται για εκπλύσεις.
Τα υγρά απόβλητα, που θα παράγονται από τους εργαζομένους στο εργοτάξιο, θα πρέπει να διαχειρίζονται με ασφάλεια, γι' αυτό προτείνεται η εγκατάσταση χώρων υγιεινής (π.χ. χημικές τουαλέτες).

Β. Μέτρα κατά τη λειτουργία

Τα απαιτούμενα επανορθωτικά μέτρα που προτείνονται για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στους υδατικούς πόρους είναι τα ακόλουθα:
> Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης πόσιμου νερού στους χώρους των εγκαταστάσεων, με περιορισμό του ποτίσματος του πράσινου με αυτό.
> Απαιτείται η τοποθέτηση πινακίδων σύστασης αποφυγής υπερβολικής κατανάλωσης νερού, καθώς, επίσης, και τακτικός έλεγχος τόσο -των συσκευών όσο και του δικτύου για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών.
> Εκμετάλλευση, τυχόν, γεωτρήσεων, για αρδευτικούς σκοπούς και άλλες χρήσεις (όπως πλύσεις), υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας (ποιότητας) των νερών αυτών, για τις συγκεκριμένες χρήσεις.
> Για την πρόληψη των συμπτωματικών ρυπάνσεων προβλέπεται εκτεταμένο σύστημα απορροών και υπονόμων, για την συγκέντρωση των διαφυγών υγρών αποβλήτων καθώς και των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων.
> Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη διάταξη στο αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων, ώστε να επιτευχθεί η προστασία της θαλάσσιας περιοχής από τις εκπλύσεις ομβρίων που μεταφέρουν τη ρύπανση (καύσιμα, ορυκτέλαια και άλλα πετρελαιοειδή) από χερσαίες πηγές (όπως είναι οι χώροι των βιομηχανικών μονάδων και οι διαρροές από μηχανήματα και οχήματα).
Τα μέτρα που προτείνονται για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, είναι τα ακόλουθα:
> Θα πρέπει κατά το σχεδιασμό των προτεινόμενων έργων να επιτευχθεί η ελάχιστη κατά το δυνατόν επιβάρυνση του θαλασσίου περιβάλλοντος απο απορρίψεις θερμικών / ψυκτικών φορτίων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την «ενεργειακή ολοκλήρωση» των εγκαταστάσεων με συνδυασμό των θερμικών και ψυκτικών φορτίων, καθώς και με τη χρήση της προς απόρριψη θερμότητας του θερμοδυναμικού κύκλου για την κάλυψη των αναγκών των υπολοίπων βιομηχανιών της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.
> Υλοποίηση έργων που εξασφαλίζουν την αναγκαία ανανέωση των υδάτων καθώς και την προστασία τους.
> Συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος ποιότητας του νερού.
> Η ελληνική νομοθεσία (Ν743/77 ΦΕΚ 318Α/17-10-1977) απαγορεύει την διάθεση των υγρών αποβλήτων των πλοίων στη θάλασσα.
> Τα απόβλητα που θα προκύπτουν από την επισκευή και συντήρηση των σκαφών, όπως πετρελαιοειδή, χρώματα, διαλύτες και διάφορα άλλα χημικά, θα διαχειρίζονται με κατάλληλο τρόπο (δεξαμενές υποδοχής - αποθήκευσης, φορτηγίδα πετρελαιοειδών, μεταφορά για περαιτέρω επεξεργασία τους όπως ανακύκλωση, ανάκτηση και αναγέννηση, σε κατάλληλες μονάδες), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
> Κύριο τοξικό απόβλητο της λειτουργίας λιμένων είναι το έρμα των πλοίων. Σύμφωνα με την συνθήκη MARPOL 73/78 (ΦΕΚ 89/ΤΑ/21-07-1982) πρέπει να ορίζεται ο τρόπος μεταφοράς και συγκέντρωσης του έρματος σε ασφαλές σημείο και σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρέπει να καταλήγει στη θάλασσα.
> Θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του άμεσου και έμμεσου θαλάσσιου τμήματος από τυχόν ρύπανση ή άλλη επίπτωση σε περίπτωση διαρροών - διαφυγών επικινδύνων υλικών (καύσιμα, ορυκτέλαια, χρώματα, διαλύτες, βερνίκια και διάφορα άλλα υλικά), κατά την εξυπηρέτηση των πλοίων, την συντήρηση ή επισκευή τους, την διαρροή από τις χερσαίες εγκαταστάσεις ή από τα πλοία, σε περιπτώσεις ατυχημάτων. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν την συλλογή των διαρροών (σύστημα συλλογής) με κατάλληλα πλωτά φράγματα και ελαιοδιαχωριστή υψηλής απόδοσης και τέλος δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων αυτών (και περαιτέρω επεξεργασία τους σε κατάλληλες μονάδες).
> Για περιστατικά ρύπανσης από πετρελαιοειδή απαιτείται προμήθεια διασκόρπισηκών ουσιών, απορροφητικών μέσων και εξοπλισμού καθαρισμού ακτών, όλα σε επαρκείς ποσότητες, καθώς και προμήθεια αντλιών αναρρόφησης. Προτείνεται να αποφεύγεται η χρήση κροκιδωτικών που οδηγεί σε βύθιση των πετρελαιοειδών με αποτέλεσμα τη ρύπανση του πυθμένα.
> Θα πρέπει να συνταχθεί Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης (Contingency Plan), που θα πρέπει να εφαρμόζεται σε σχετικές περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές η άμεση επέμβαση είναι αυτή που περιορίζει το μέγεθος της καταστροφής και το οποιοδήποτε (ύπαρξη αντίστοιχου εξοπλισμού) ατυχές περιστατικό θα μπορεί να ελεγχθεί με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις.
> Η κατασκευή των εγκαταστάσεων που θα βρίσκονται σε άμεση επαφή με την θάλασσα, θα πρέπει να έχουν κατάλληλο σχεδιασμό καθώς και υλικά κατασκευής με υψηλή αντοχή στην διαβρωτική ικανότητα της θάλασσας, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις εγκαταστάσεις καθώς και ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, από τα διαβρωμένα υλικά.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, εκτός από τις παραγόμενες ποσότητες λυμάτων από τους χρήστες και υπαλλήλους της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., εξυπηρετεί και τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, όσον αφορά στα παραγόμενα υγρά απόβλητα, που θα εγκατασταθούν μελλοντικά στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.
Προδιαγραφές βιομηχανικών λυμάτων
Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσα στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., πρέπει να διοχετεύουν τα απόβλητα τους, μετά από προκαταρκτική επεξεργασία, στην υφιστάμενη ΕΕΛ της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.
Τα λύματα κάθε επιχείρησης πρέπει να εκπληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές (σύμφωνα με τα μέτρα, σύνθεσης λυμάτων, που εφαρμόζει η ΕΤΒΑ στις ΒΙ.ΠΕ. της Χώρας) προκειμένου να γίνονται αποδεκτά από το δίκτυο αποχέτευσης της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.
Απαγορεύεται η παρουσία εντός των υγρών αποβλήτων των παρακάτω ουσιών:
> Ανθρακασβεστίου ή ουσιών που περιέχουν ανθρακασβέστιο.
> Υγρών θερμοκρασίας μεγαλύτερης των 45°0, συμπεριλαμβανομένων και των υγρών ψύξεως.
> Ουσιών με σημείο αναφλέξεως < 25°C.
> Υγρών με ρΗ < 6.0 ή ρΗ > 9.5.
> Ουσιών κολλοειδών ή διογκουμένων όταν έρχονται επαφή με το νερό.
> Ραδιενεργών ουσιών κάθε είδους.
Τα φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων πρέπει να είναι στα παρακάτω όρια σύμφωνα με τους υφισταμένους Π.Ο.:

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2. : Προδιαγραφές βιομηχανικών λυμάτων, μετά από την προκαταρκτική επεξεργασία τους

Τα όρια περιεκτικότητας διαλυτών αναμίξιμων με το νερό πρέπει να αποκλείουν κίνδυνο δημιουργίας εκρηκτικής ή τοξικής ατμόσφαιρας εντός του οχετού.

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομαρχιακές ή υπουργικές αποφάσεις. Εάν στο μέλλον γίνουν σημαντικές τροποποιήσεις στις αποφάσεις τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, η αρμόδια διοίκηση για την λειτουργία της ΕΕΛ ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού, έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις παραπάνω προδιαγραφές.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει σύμφωνα με τους ισχύοντες Π.Ο. να νίνονται τακτικές δειγματοληψίες ανά 15ήμερο τους καλοκαιρινούς μήνες και μηνιαία τους υπόλοιπους - και δειγματοληψία σε τρία σταθερά σημεία του έργου, ένα στο εσωτερικό του λιμανιού της ΝΑΒΙΠΕ, και ένα στην είσοδο του, στις οποίες θα μετρώνται όλες οι παράμετροι ποιότητας νερών που καθορίζονται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και τα αποτελέσματα τους να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από τον φορέα του έργου.

7.3 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΙΛΥΕΣ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ —ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Α. Μέτρα κατά τη φάση κατασκευής

Όσον αφορά στα παραγόμενα απορρίμματα, κατά την περίοδο κατασκευής του έργου, και στην ασφαλή από περιβαλλοντικής πλευράς διάθεση τους, προτείνονται τα ακόλουθα:
> Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να εφοδιάσει τους εργοταξιακούς χώρους με κατάλληλους κάδους απορριμμάτων και να προβεί σε συνεννοήσεις με τον αρμόδιο Δήμο (Αστακού) της περιοχής μελέτης, για την ταχεία συλλογή των απορριμμάτων από τους χώρους αυτούς και ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
> Τα παραγόμενα απορρίμματα θα πρέπει να μην περιλαμβάνουν τοξικά ή επικίνδυνα υλικά. Τα τελευταία, θα συλλέγονται κα( θα διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
> Απαγορεύεται η ελεύθερη διάθεση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων των πλωτών και χερσαίων μηχανημάτων του αναδόχου στο έδαφος, τα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Η διαχείριση τους θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
> Τα στερεά απόβλητα, όπως φιάλες, δοχεία χρωμάτων, καυσίμων, διαλυτών, που ενδέχεται να απελευθερώσουν τοξικούς ή άλλους αέριους ρύπους, θα πρέπει να αποφεύγονται να διαχειρίζονται μαζί με τα αστικού τύπου απορρίμματα.
> Η συλλογή τοξικών και επικινδύνων υλικών, όπως γράσα και ορυκτέλαια από τα μηχανήματα και οχήματα, κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, θα γίνεται χωριστά από τα λοιπά απόβλητα και οι συλλεγόμενες ποσότητες θα οδηγούνται σε κατάλληλες μονάδες (αναγέννησης, ανάκτησης, διύλισης κλπ).
> Δεν επιτρέπεται η διάθεση στερεών αποβλήτων σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου των έργων και βεβαίως στην περιοχή περιμετρικά αυτού.
> Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής να απομακρύνει κάθε είδους άχρηστα υλικά που θα έχουν τυχόν απομείνει στην περιοχή και να επαναφέρει το τοπίο στην πρότερα του, τουλάχιστον, κατάσταση.
Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν από τις διάφορες δραστηριότητες του εργοταξίου και τα οποία δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν σε άλλες εργασίες ή να απορριφθούν στην θαλάσσια περιοχή (όπως εκβραχώσεις), θα συλλέγονται σε κατάλληλους κάδους (containers) και θα μεταφέρονται σε κατάλληλους χώρους διάθεσης αποβλήτων τέτοιου είδους.

Β. Μέτρα κατά τη λειτουργία
Επικίνδυνα Απόβλητα

α) Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κοινή υπουργική απόφαση 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β), 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β) και 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β), όπως κάθε φορά ισχύουν.
β) Σε περίπτωση που από τη λειτουργία των προς εγκατάσταση μονάδων προκύπτουν επικίνδυνα απόβλητα, να κατασκευαστούν οι κατάλληλες υποδομές για την επεξεργασία τους και την υγειονομική ταφή των καταλοίπων επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω νομοθεσία και την κοινή υπουργική απόφαση 29407/3508/2002. Για το σκοπό αυτό να υποβληθεί στη Δ/νση ΕΑΡΘ του Υ.Π.Ε.Κ.Α. αντίστοιχη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
γ) Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. οι ιλύες από τους περιοδικούς καθαρισμούς των δεξαμενών), που αποθηκεύονται προσωρινά κατά την έννοια της κοινή υπουργική απόφαση 13588/725/2006, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάσταση του. Κατόπιν τούτου ο φορές διαχείρισης της ΝΑΒΙΠΕ θα πρέπει να έχει στη διάθεση του τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών των εκάστοτε αποδεκτών καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά.
δ) Για την παράδοση επικίνδυνων αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της ΝΑΒΙΠΕ. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Εντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 24944/1159/2006.

Μη επικίνδυνα Απόβλητα

Κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων που εξετάζονται, θα υπάρξει αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων, τόσο από τους εργαζομένους στην ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. όσο και από τους λοιπούς χρήστες του έργου. Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο σύστημα συλλογής τους και προσωρινής αποθήκευσης τους μέχρι την τελική τους απομάκρυνση στο χώρο διάθεσης απορριμμάτων της περιοχής.
Επίσης, θα πρέπει μελλοντικά να εφαρμοστεί πρόγραμμα ανακύκλωσης (αλουμινίου, χαρτιού, γυαλιού κτλ), με την χρήση ξεχωριστών για κάθε υλικό κάδων ή με την χρήση κοινού κάδου για όλα τα προς ανακύκλωση υλικά.
Θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα με τα οποία θα απομακρύνονται τα στερεά απόβλητα (πλαστικά μπουκάλια, αποτσίγαρα, πλαστικές σακούλες κλπ.) που απολήγουν στα νερά της λιμενολεκάνης. Τα στερεά αυτά, εκτός από την επιβάρυνση στο θαλάσσιο περιβάλλον, θα επιπλέουν και οπωσδήποτε θα δημιουργούν αισθητικό πρόβλημα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να απομακρύνονται κατά τρόπο οργανωμένο με σύγχρονα μέσα. Τα απορρίμματα που παράγονται πάνω στα σκάφη, σύμφωνα με το Παράρτημα V της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL «Κανονισμοί δια την αποφυγή ρυπάνσεως εκ των απορριμμάτων πλοίων», απαγορεύεται να απορρίπτονται στη θάλασσα.
Σε περίπτωση που η ΝΑΒΙΠΕ θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις μεταφοράς και αποθήκευσης περιβαλλοντικά ευαίσθητων και σημαντικών προϊόντων (π.χ. πλαστικά και πολυμερή, ξυλεία, λιπάσματα) είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ασφαλής διακίνηση τους εντός των ορίων της ΝΑΒΙΠΕ.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες Π.Ο.:
α) Η διαχείριση των μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β) και 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β), όπως κάθε φορά ισχύουν.
β) Να κατασκευαστούν οι κατάλληλες υποδομές για την επεξεργασία των μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων και την υγειονομική ταφή των καταλοίπων επεξεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω νομοθεσία και την κοινή υπουργική απόφαση 29407/3508/2002 Για το σκοπό αυτό να υποβληθεί στη Δ/νση ΕΑΡΘ του Υ.Π.Ε.Κ.Α. αντίστοιχη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
γ) Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά κατά την έννοια της κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/2003, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση (εργασία D), η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή τους στην εγκατάσταση του. Κατόπιν τούτου ο φορέας διαχείρισης της ΝΑΒΙΠΕ θα πρέπει να έχει στη διάθεση του τις ΑποφάσειςΈγκρισης Περιβαλλοντικών των εκάστοτε αποδεκτών καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά.
δ) Τα αστικού τύπου στερεά απόβλητα να συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και να αποκομίζονται περιοδικά από κατάλληλα αδειοδοτημένο/αρμόδιο φορέα προκειμένου να οδηγηθούν σε εγκεκριμένο χώρο/ εγκατάσταση υγειονομικής ταφής ή άλλης κατάλληλης διαχείρισης.
ε) Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης.
Να επιδιωχθεί η ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων που είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν (μέταλλα, γυαλί, χαρτιά κ.λπ.). Προς τούτο ο φορέας διαχείρισης της ΝΑΒΙΠΕ να καταρτίσει και να υποβάλει προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ειδικό πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων και να εγκαταστήσει ειδικούς κάδους συλλογής των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, ανά κατηγορία αυτών.
Η διαχείριση ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α') να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερομένου νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ. που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ιδίου νόμου

Ειδικότερα:
- Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται προς αξιοποίηση μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, ή σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις προς περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με το ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α).
- Η παράδοση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων να γίνεται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννηση τους. Η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με το π.δ/γμα 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α).
- Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των π.δ/γμάτων 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ/γμα 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α), 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α) και 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α).

Κατά τη μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων να τηρούνται:

α) οι διατάξεις της κοινή υπουργική απόφαση 50910/ 2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) περί στερεών μη τοξικών αποβλήτων και λασπών.
β) οι διατάξεις των κοινή υπουργική απόφαση 13588/ 725/28.3.2006 (ΦΕΚ 383 Β), κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ 24944/1159/30.6.2006 (ΦΕΚ 791 Β) και 8668/232007 (ΦΕΚ 287/Β) για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων όπως αυτές ισχύουν.
γ) οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων
δ) οι διατάξεις της κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/2002) για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, καθώς και των σχετικών Κανονισμών ή Οδηγιών της Ε.Ε.

7.4 ΘΟΡΥΒΟΣ
Α. Μέτρα κατά τη φάση κατασκευής

Θα πρέπει να επιλεγεί κατάλληλη διάταξη του εργοταξίου (εκμετάλλευση του κατάλληλου φυσικού χώρου ή και, επιπλέον, διαμόρφωση τεχνητού), καθώς και περίφραξη του, ώστε να περιοριστεί η τυχόν παρενόχληση στο περιβάλλον τόσο της άμεσης όσο και της ευρύτερης περιοχής του έργου.
Επίσης, θα πρέπει να επιλεγεί κατάλληλος προγραμματισμός των εργασιών (δρομολόγια φορτηγών, εκβραχώσεις, εκσκαφές κτλ) έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση στο περιβάλλον (κυρίως το ανθρωπογενές).
Τα μέτρα που προτείνονται για τον περιορισμό των θορύβων, αφορούν κυρίως στην τήρηση των ορίων ηχητικής εκπομπής που επιβάλλονται από την Ελληνική νομοθεσία, και είναι τα ακόλουθα:
> Υπουργική Απόφαση 56206/1613/Φ Ε Κ 570/Β/9.9.86, «Προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ, 85/405/ΕΟΚ».
> Υπουργική Απόφαση 69001/1921 ΦΕΚ 751/Β/18.10.88, «Έγκρισης τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου».
> Υπουργική Απόφαση Α5/2375 ΦΕΚ 689/Β/88, «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών».
> Υπουργική Απόφαση 765/14.1.91/ΦΕΚ 81/Β/212.91, «Καθορισμού των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών -εκσκαφέων».
> Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα (προγραμματισμός εργασιών, σχεδιασμός μεθόδων κατασκευής, χρήση κινητών ηχογραμμάτων κλπ) για να εξασφαλίσει ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Για τον έλεγχο των δονήσεων, η κορυφαία τιμή της εδαφικής ταχύτητας δεν πρέπει να υπερβαίνει: για βασική συχνότητα 16.5Ηζ την τιμή 12 mm/sec και για βασική συχνότητα 63Hz την τιμή 15mm/sec.
> Όσον αφορά στον θόρυβο από την οδική κυκλοφορία ισχύει η Υπουργική Απόφαση 17252/ΦΕΚ 395/Β/13.6.92, που θεσπίζει για το δείκτη L10 1 δώρου το όριο των 70 dBA. Το ανώτερο όριο δεν αναμένεται να προσεγγισθεί από την κυκλοφορία των οχημάτων του εργοταξίου, οπότε δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για την κυκλοφορία των οχημάτων του εργοταξίου.

Β. Μέτρα κατά τη λειτουργία

Δεν αναμένονται οχλήσεις, αυξημένες στάθμες θορύβου, κατά την περίοδο λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εκτός της περιοχής της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Παρόλα αυτά, για την περίοδο λειτουργίας του έργου, προτείνεται η περιοδική παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου στην περιοχή.
Κατά τη φάση της λειτουργίας της ΝΑΒΙΠΕ η στάθμη θορύβου από τη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 70 dB(A) μετρούμενο στα όρια του οικοπέδου της κάθε εγκατάστασης (άρθρο 2, παράγραφος 5, του π.δ. 1180/1981, ΦΕΚ293/Α/6.10.1981).

Σύμφωνα με τους ισχύοντες Π.Ο.:

Α. Οι επιχειρήσεις που ασκούν ιδιαίτερα θορυβογόνες δραστηριότητες να στεγάζονται σε κτίρια με κατάλληλη ηχομόνωση. Μηχανήματα τα οποία από τη φύση τους δημιουργούν υψηλό θόρυβο (π.χ. αεροσυμπιεστές) ή κραδασμούς (π.χ. πρέσες) να τοποθετούνται σε κατάλληλα ηχομονωμένους κλωβούς ή να εφοδιάζονται με αντικραδασμικές βάσεις, κατά περίπτωση. Με τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφοδιασθούν οι αεριοστρόβιλοι & ατμοστρόβιλοι της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής.
Β. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου πού αναφέρονται παραπάνω. Προς τούτο να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου από τον Φορέα Διαχείρισης της ΝΑΒΙΠΕ και σε περίπτωση μη τήρησης των επιτρεπομένων ορίων ο φορέας να εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες την επιβολή προσθέτων μέτρων προστασίας ή και διοικητικών κυρώσεων.

7.5 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ- ΈΔΑΦΟΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ- ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το εξεταζόμενο έργο δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο τοπίο, δεδομένου ότι όλες όι επεμβάσεις περιορίζονται εντός του χώρου της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., στην οποία υφίσταται ένα μεγάλο μέρος των έργων υποδομής

Α. Μέτρα κατά τη φάση κατασκευής

Όσον αφορά στο εργοτάξιο, η λειτουργία του θα πρέπει να διέπεται από ορισμένους κανόνες που θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση των οχλήσεων τόσο στην άμεση περιοχή όσο και στην ομαλή λειτουργία του λιμένα. Βασικό στοιχείο αποτελεί η οργάνωση και ο προγραμματισμός των εργασιών σύμφωνα με την λειτουργία και το πρόγραμμα του λιμένα, απαιτείται η συνεννόηση του εργολάβου με τους υπευθύνους της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία του λιμένα.
Από τις πρωτογενείς επιπτώσεις στη μορφολογία και το τοπίο, κατά την φάση κατασκευής του έργου, σημαντικότερη θεωρείται η διαδικασία των εκσκαφών που είναι απαραίτητες για την δημιουργία των επιμέρους εγκαταστάσεων και την διαμόρφωση των χώρων, (κτίρια, δεξαμενές, χώροι στάθμευσης κλπ).
Προτεινόμενος τρόπος για την αντιμετώπιση των παραγόμενων ποσοτήτων εκσκαφών, και γενικότερα υλικών, είναι η άμεση επαναχρησιμοποίηση τους στα επιχώματα και στην διαμόρφωση του χώρου των εγκαταστάσεων.

Για το σκοπό αυτό απαιτούνται:

> Προγραμματισμός για όσο το δυνατόν συντομότερη μεταφορά των εκσκαφών στις θέσεις των επιχωμάτων, ώστε να μην παρατηρείται ενδιάμεση -προσωρινή, σε άλλους χώρους, εναπόθεση τους και συνεχή μεταφορά τους.
> Αποθήκευση των αυστηρά απαραίτητων ποσοτήτων υλικών (κοινά και αντιολισθηρά αδρανή) στο χώρο του έργου.
> Συστηματική διαβροχή του εργοταξιακου χώρου.
> Διαβροχή των μεταφερόμενων στο έργο αδρανών υλικών, καθώς και κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο ύφασμα - κάλυμμα.
> Ακριβής καθορισμός του χώρου του εργοταξίου και των επιμέρους τμημάτων του.
Όσον αφορά στην απομάκρυνση των υλικών που δεν θα χρησιμοποιηθούν σε άλλες θέσεις του έργου ή/και στην απαίτηση επιπλέον ποσοτήτων υλικών, προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:
> Στην περίπτωση «περίσσειας» εδαφικού υλικού, μετά και την χρήση του ως υλικού επιχωματώσεων, θα απαιτηθεί η διάθεση της πλεονάζουσας ποσότητας του. Πρόκειται για εδαφικό υλικό των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους, που παρουσιάζει μεγάλη περιεκτικότητα σε οργανική ύλη, καθώς και υλικό από τις εκβραχώσεις. Οι ακριβείς ποσότητες τους θα προκύψουν κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης του έργου. Η συγκεκριμένη ποσότητα εδαφικού υλικού θα πρέπει να μεταφερθεί εκτός της περιοχής του έργου και να διατεθεί ως ακολούθως:
(α) σε ανενεργό λατομείο της περιοχής Ο συγκεκριμένος λατομικός χώρος πρέπει να ανευρεθεί από τον ανάδοχο του έργου πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής και να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας.
(β) ως εδαφικό υλικό κατάλληλο για φυτεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους ή/και χρησιμοποίηση του σε άλλα έργα της περιοχής (επιχωματώσεις και διαμόρφωση χώρων).
> Απομάκρυνση των υλικών αυτών το ταχύτερο δυνατόν και πάντως η μη παραμονή τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών το χειμώνα και 10 το καλοκαίρι.
> Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διάθεση των υλικών αυτών, έστω και προσωρινή, σε χαράδρα ή ρέμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης, καθώς και σε αυθαίρετα επιλεγμένη θαλάσσια περιοχή.
> Αντίστοιχα, στην περίπτωση που απαιτηθούν συγκεκριμένες ποσότητες υλικού κατάλληλου για επιχώματα, θα πρέπει να ληφθούν εναλλακτικά από περίσσειες χωματισμών άλλων εκτελούμενων έργων στην περιοχή ή από νομίμως λειτουργούντες δανειοθαλάμους της περιοχής, για τους οποίους θα πρέπει να ληφθούν οι απαραίτητοι περιβαλλοντικοί όροι και να προβλεφθούν τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης τους.
Όσον αφορά στα επανορθωτικά μέτρα και μέτρα αντιμετώπισης, που σχετίζονται με τα μηχανήματα κατασκευής και τα εργοταξιακά υλικά, καθώς και τις εγκαταστάσεις του έργου, προτείνονται τα εξής:
> Ο εργοταξιακός χώρος θα πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποφευχθεί κάθε, ανθρώπινη και μη, προσέγγιση στους χώρους κατασκευής των έργων, που θα μπορούσε να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στις εγκαταστάσεις ή να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
> Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διάθεση στερεών αποβλήτων στην παραλιακή ζώνη ούτε σε κανένα σημείο της λεκάνης απορροής της περιοχής ή στο υδρογραφικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής.
> Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής να απομακρύνει κάθε είδους άχρηστα υλικά που θα έχουν τυχόν απομείνει στην περιοχή και να επαναφέρει το τοπίο στην πρότερα του, τουλάχιστον, κατάσταση.
Τα μέτρα που προτείνονται για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα οικοσυστήματα και στην χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, είναι τα ακόλουθα:
> Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και να προστατεύει τη βλάστηση (χερσαία και υποθαλάσσια) γύρω από τους χώρους εκτέλεσης του έργου, αυτό επιτυγχάνεται με την λήψη των προαναφερθέντων μέτρων, που αφορούν στα παραγόμενα απόβλητα (αέρια, υγρά και στερεά) και τις προβλεπόμενες εργασίες κατασκευής του έργου.
> Τα παραπάνω μέτρα (διαχείρισης απορριμμάτων, μείωσης θορύβου κτλ), όπως και η περίφραξη των χώρων του εργοταξίου, θα συντελέσουν στην αποφυγή επαφής ζώων με απόβλητα ή προσέγγισης ζώων στους χώρους κατασκευής των έργων, που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τους (δηλητηριάσεις, ατυχήματα, ατμοσφαιρική επιβάρυνση κτλ).
> Οι φυτεύσεις στους χώρους που προβλέπονται θα γίνουν ύστερα από εκπόνηση ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης που θα καλύπτει τις ανάγκες, περιβαλλοντικής ένταξης, χρήσης κατάλληλων φυτικών ειδών και εξασφάλισης της προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μετά την περάτωση της. Σε όλες τις εργασίες φυτεύσεων θα προβλέπεται και η κατασκευή έργων άρδευσης για τη γρήγορη ανάπτυξη και ένταξη της βλάστησης.

Β. Μέτρα κατά τη λειτουργία

Όσον αφορά στα μέτρα που σχετίζονται με την αισθητική των εγκαταστάσεων του έργου, προτείνονται τα εξής.
> Οι φυτεύσεις που θα πραγματοποιηθούν να μην δημιουργούν αισθητικά (καθώς και περιβαλλοντικά) προβλήματα, αλλά να είναι σε αρμονία με τις εγκαταστάσεις και γενικά με την περιοχή του έργου.
> Η αρχιτεκτονική των κτιρίων, εκτός από την αισθητική, θα πρέπει να προάγει και την εξοικονόμηση πόρων, την αξιοποίηση των φυσικών δυνάμεων, την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας εσωτερικού αέρα και την δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποτελούν μέτρα με πολλαπλά οφέλη σε οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

7.6 ΚΛΙΜΑ

Από την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, δεν αναμένονται διαφοροποιήσεις στα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Παρόλο αυτά, είναι δυνατή η παρακολούθηση των κλιματικών χαρακτηριστικών, σε συνεχή βάση, από τους μετεωρολογικούς σταθμούς που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 4. Με αυτόν τον τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα συσχέτισης των δεδομένων που έχουν καταγραφεί και θα παράγεται πρόβλεψη των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της ατμόσφαιρας.

7.7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ως «αντισταθμιστικό όφελος» για την περιοχή προτείνεται, το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο (κατασκευή και λειτουργία) να προέρχεται από την περιοχή μελέτης, κατά προτεραιότητα. Δράσεις που ενισχύουν την παραπάνω πρόταση, αποτελούν διάφορα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης (ειδίκευσης), με στόχο την δημιουργία, καταρτισμένου επαγγελματικά, εργατικού και τεχνικού δυναμικού στην περιοχή.
Για την αντιμετώπιση των επιδράσεων στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, από τη λειτουργία του έργου, απαιτούνται να ληφθούν μέτρα που σχετίζονται κυρίως με θέματα κατοικίας (ανάγκες στέγασης εργαζομένων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.), εμπορικών δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών (αύξηση αναγκών).
Επειδή οι κύριες επιπτώσεις του έργου είναι έμμεσες και μακροπρόθεσμες, πρέπει τα μέτρα που θα ληφθούν να στοχεύουν σε λύσεις ρύθμισης της περιοχής, ώστε να είναι δυνατόν να λειτουργήσει σύμφωνα με τον χαρακτήρα που προβλέπεται ή όπου απαιτηθεί να τροποποιηθούν ακόμη και αυτά σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

7.8 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Το μεγαλύτερο τμήμα της άμεσης περιοχής του έργου είναι διαφοροποιημένο, σε σημαντικό βαθμό, από την γύρω περιοχή, υπάρχει ένας μικρός αριθμός θάμνων και δένδρων. Αυτό οφείλεται στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις (λιμένας, δρόμοι κτλ).
Όσον αφορά στον περιβάλλοντα χώρο των έργων, είναι γυμνός από καλλιέργειες, υπάρχουν μόνο λίγα ελαιόδεντρα και αρκετές βελανιδιές, κυριαρχούν οι βοσκότοποι.
Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, οι χρήσεις γης της άμεσης περιοχής δεν αναμένεται να υποβαθμισθούν, ενώ και στην περίπτωση της ευρύτερης περιοχής, δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις.

7.9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ως προς τα δίκτυα υποδομής προτείνονται τα ακόλουθα:
> Για την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του οδικού δικτύου ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να υποβάλει, μετά την εγκατάσταση του στο χώρο του έργου, στις αρμόδιες υπηρεσίες, ακριβείς εκτιμήσεις των ποσοτήτων που, πιθανών, θα χρειασθεί να μεταφερθούν εκτός της περιοχής μελέτης και χρονοδιάγραμμα των απομακρύνσεων αυτών. Τα παραπάνω θα πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος των κατασκευαστικών εργασιών. Θα πρέπει επομένως να συμπεριλαμβάνονται σε αυτά οι απολήψεις όλων των απαραίτητων για την κατασκευή των έργων υλικών, η μεταφορά εξοπλισμού, η μεταφορά και η διάθεση άχρηστων υλικών κλπ.
> Η μεταφορά θα πρέπει να γίνει με κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν σε γενικές και ειδικές απαγορεύσεις (όπως μεταφορά χωμάτων με καλυμμένα φορτηγά και απαγόρευση κυκλοφορίας από αστικές περιοχές σε ώρες κοινής ησυχίας).
> Για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, πρέπει να υπάρχουν σημάνσεις και κανονισμοί λειτουργίας. Να προβλεφθεί προσωπικό και φύλακες που θα επιμελούνται την καλή λειτουργία του αντιπυρικού συστήματος, την αποκομιδή των σκουπιδιών, τον έλεγχο εισόδου και εξόδου των επισκεπτών και γενικά την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
> Απαραίτητο στοιχείο για την πληρέστερη ασφάλεια των επισκεπτών, των χρηστών των εγκαταστάσεων, της υλικοτεχνικής υποδομής και των πλοίων που θα φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις, αποτελεί η αντιπυρική προστασία.
> Όσον αφορά στις απαιτούμενες ποσότητες ενέργειας, αυτές δεν αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές παρεμβάσεις στην υπάρχουσα υποδομή κατα την κατασκευή του έργου. Για τη λειτουργία του, όπως προαναφέρθηκε θα πρέπει να υπάρξουν επεκτάσεις των δικτύων τόσο της ηλ. Ενέργειας όσο και του Φυσικού Αερίου.
> Όσον αφορά στα δίκτυα ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών, αυτά θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν, μετά από τις κατάλληλες επεκτάσεις (δίκτυα) και την αναβάθμιση, όσον αφορά στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο
> Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να προσκομίσει έγκαιρα στην επιβλέπουσα, κάθε φορά, υπηρεσία, αποτύπωση των γραμμών κοινής ωφελείας που ενδέχεται να επηρεάσει η κατασκευή του έργου και σχέδιο οργάνωσης της μετακίνησης τους, ώστε να μην παρακωλυθεί η λειτουργία τους, παρά στο ελάχιστο δυνατό.
> Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος και επαρκής για την εξυπηρέτηση των χρηστών του έργου και σύμφωνα με όλα τα μέτρα ασφάλειας (όπως μέτρα πυροπροστασίας και φύλαξη), χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων καθώς και εσωτερικοί οδοί κυκλοφορίας.

7.10 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στην περιοχή του έργου υπάρχει ο πρωτοελλαδικός οικισμός, τα υπολείμματα του οποίου έχουν καταχωθεί αβλαβώς βάσει ειδικής μελέτης που έγινε με οδηγίες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Κατά την κατασκευή του έργου προτείνονται τα εξής:
> Τήρηση των διατάξεων του Κ.Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων».
> Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαίων θα πρέπει να διακοπούν οι εργασίες κατασκευής για να γίνουν από πλευράς της παραπάνω Υπηρεσίας οι απαραίτητες ενέργειες.

7.11 ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνσης LPG & LNG ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας SEVESO II όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΚΥΑ 12044/613/2007 και διορθώσεις ΦΕΚ 2259B' / 2007).
Στα πλαίσια της συνολικής αδειοδότησης των εν λόγω εγκαταστάσεων, και αφού αποφασισθεί ο τελικός σχεδιασμός τους θα πρέπει να κατατεθούν μελέτες Ασφαλείας σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία. Οι μελέτες αυτές θα περιλαμβάνουν και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο πιθανό Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Εκτασης.
Επίσης σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνσης LPG & LNG θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν (εκτός των υπολοίπων συστημάτων διαχείρισης π.χ. Ποιότητας ISO 9001 & Περιβάλλοντος ISO 14001 ή EMAS) και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας. Το Σύστημα αυτό θα έχει ως στόχο την αποφυγή Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Εκτασης και την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος γενικότερα.
Λόγω της σχετικά αυξημένης σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία και τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνικής αντισεισμικά μέτρα αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει συσσωρευθεί από τη λειτουργία του σταθμού ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα. Ενα απο τα μέτρα αυτά είναι και η σύνταξη μελέτης Σεισμικής Επικινδυνότητας.

7.12 ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ακολουθεί μία συνολική και πινακοποιημένη παρουσίαση των επιπτώσεων κατα την κατασκευή και λειτουργία των νέων προτεινόμενων δραστηριοτήτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3. : Επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά την κατασκευή των νέων δραστηριοτήτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4. : Επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία των νέων δραστηριοτήτων.

7.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η παρακολούθηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης αναγνώρισης επιβλαβών τάσεων, ώστε να καθίσταται δυνατή η μείωση ή και εξάλειψη των αρνητικών δράσεων επεμβαίνοντας με κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Επίσης, με την συνεχή παρακολούθηση εξακριβώνεται η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων προστασίας ώστε να εξασφαλίζεται στο διηνεκές η προστασία των παραμέτρων του περιβάλλοντος που θίγονται με την κατασκευή του έργου. Ακόμα, η συγκέντρωση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων από τη συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα συντελέσει στη βελτίωση της γνώσης σχετικά με τις επιπτώσεις από την κατασκευή τέτοιων έργων σε ανάλογο περιβάλλον.
Μετά το λεπτομερή σχεδιασμό και κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση εκάστου των έργων θα πρέπει να προταθεί πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (κυρίως του ατμοσφαιρικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος) που θα εγκριθεί στις ΑΕΠΟ των μονάδων.

7.14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι προβλεπόμενες νέες δραστηριότητες της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.:
Βρίσκονται σε συμφωνία με το χωροταξικό σχεδιασμό της βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας και της Περιφ. Δυτικής Ελλάδας ειδικότερα.
Κινούνται στις κατευθύνσεις της EE για δημιουργία εναλλακτικών «ενεργειακών διαδρόμων» συνεισφέροντας στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και της Ευρώπης.
Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της Χώρας σε ενεργειακό κέντρο της Νότιας Ευρώπης.
Συνάδουν με το ενεργειακό προφίλ της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. που καθορίστηκε με την τελευταία απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων.
Εκμεταλλεύονται στο έπακρο την.προνομιακή θέση της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. όσον αφορά τη διακίνηση επικίνδυνων φορτίων μακριά από κατοικημένες περιοχές και επιβατηγούς λιμένες με μεγάλη κίνηση.
Αποτελούν ευκαιρία για υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών μείωσης των παραγόντων που οδηγούν στην Κλιματική Αλλαγή.
Δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της ρύπανσης σύμφωνα με τη λογική της Οδηγίας IPPC.
Συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της χώρας γενικώτερα.
Με σωστό σχεδιασμό μπορούν να αποτελέσουν ιδανικό παράδειγμα «πράσινης» ανάπτυξης και περιβαλλοντικής συνέργειας ελαχιστοποιώντας τις απορρίψεις υλικών και ενέργειας στο περιβάλλον και μεγιστοποιώντας την απόδοση.
Προτείνεται λοιπόν η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τις νέες αυτές δραστηριότητες με τους περιορισμούς και τις επισημάνσεις που τίθενται από την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και την παρούσα μελέτη.
Σημειώνεται ότι οι λεπτομερείς Περιβαλλοντικοί Όροι εκάστης των εγκαταστάσεων θα εκδοθούν μετά το λεπτομερή σχεδιασμό τους με κατάθεση νέων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4: Επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία των νέων δραστηριοτήτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3: Επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά την κατασκευή των νέων δραστηριοτήτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2: Προδιαγραφές βιομηχανικών λυμάτων, μετά από την προκαταρκτική επεξεργασία τους

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1: Επιτρεπόμενα όρια εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων (g/kWh).

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΛΙΔΕΣ 188 - 199)

Οι μεγαλύτερες καταστροφές προκαλούνται, κυρίως, από ατυχήματα κοντά στις ακτές, επειδή οι παράκτιες περιοχές αποτελούν σημαντικό βιότοπο και χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο για διάφορους σκοπούς. Το γεγονός εξυπηρέτησης LNG & LPG tankers από τη ΝΑΒΙΠΕ, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ατυχήματος (ρύπανσης της θάλασσας απο το μεταφερόμενο προϊόν) και κατατάσσει ένα ενδεχόμενο ατύχημα στην περιοχή του έργου στην κατηγορία: μεταφορές άλλα ατυχήματα, η οποία παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό συνεισφοράς στα θαλάσσια πετρελαϊκά ατυχήματα .
Η ποιότητα και η σύσταση του πετρελαίου διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Διακόσιες έως τριακόσιες διαφορετικές ενώσεις περιέχονται στο αργό πετρέλαιο. Το 50-98% του πετρελαίου αποτελείται από υδρογονάνθρακες, οι κυριότερες κατηγορίες των οποίων είναι οι παρακάτω:
(α) Αλκάνια, σχετικά μη τοξικές ενώσεις οι οποίες βιοαποικοδομούνται από διάφορους οργανισμούς
(β) Κυκλοαλκάνια, ενώσεις ανθεκτικές στην μικροβιολογική αποικοδόμιση
(γ) Αρωματικές ενώσεις, πτητικές ενώσεις που αποτελούν το 2-4% του πετρελαίου και αποικοδομούνται εκλεκτικά από ορισμένους μόνο οργανισμούς
Εκτός από τους υδρογονάνθρακες υπάρχουν και άλλες ενώσεις από τις οποίες οι πιο σημαντικές είναι οι θειούχες, οι οποίες μπορούν να φτάσουν και το 10%. Στο πετρέλαιο επίσης περιέχονται λιπαρά οξέα, ενώσεις του αζώτου, βαναδίου και του νικελίου. Μικρός αριθμός των ενώσεων αυτών αποικοδομείται από μικροοργανισμούς.

Η τύχη του πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον
Οι πετρελαικηλίδες από ατυχήματα αντιπροσωπεύουν το 3-4% της ολικής ποσότητας του πετρελαίου που καταλήγει στους ωκεανούς ετησίως. Το πετρέλαιο με την είσοδο του στην θάλασσα μεταφέρεται από:
❖ τους ανέμους,
❖ -τα θαλάσσια ρεύματα,
❖ τα κύματα και
❖ την παλίρροια.
Οι διάφορες φυσικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα, όπως η διασπορά, η εξάτμιση, η διάλυση, γαλακτωματοποίηση, η οξείδωση, η πρόσληψη από οργανισμούς και η ιζηματοποίηση μεταβάλλουν συνεχώς την σύσταση των πετρελαιοκηλίδων. -
Διασπορά.
Το πετρέλαιο κατανέμεται στην διαχωριστική στιβάδα ανάμεσα στην επιφάνεια του νερού και την ατμόσφαιρα. Αν η ποσότητα του πετρελαίου είναι μικρή, τότε σχηματίζεται λεπτό υμένιο (100-200 I πετρελαίου καλύπτουν μια επιφάνεια 1Km2 πάχους 0.1 μιτι). Τα πετρέλαιο από ελαφρά κυρίως κλάσματα, εξαπλώνονται γρηγορότερα, από αυτά με βαριά κλάσματα. Η επιφανειακή στιβάδα του πετρελαίου κινείται με τα θαλάσσια ρεύματα και τους ανέμους. Υπολογίζεται ότι μπορεί να μετακινηθεί κατά 60%, λόγω των ρευμάτων, και κατά 2-4% με τους ανέμους. Η στιβάδα του πετρελαίου μετατοπίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε νέες ποσότητες θαλασσινού νερού να έρχονται σε επαφή με το πετρέλαιο και μπορούν να απελευθερώσουν τοξικές ενώσεις χωρίς να συσσωρεύονται σε υψηλές συγκεντρώσεις.
Εξάτμιση.
Το αργό πετρέλαιο είναι ένα μίγμα από αδιάλυτους υδρογονάνθρακες με ειδικό βάρος μικρότερου του νερού, με αποτέλεσμα να εξαπλώνεται γρήγορα στην επιφάνεια της θάλασσας. Με την πάροδο μερικών ωρών ή ημερών εξατμίζονται τα ελαφρά κλάσματα πετρελαίου, ενώ τα βαριά σχηματίζουν πισσώδη σφαιρίδια που παραμένουν στην επιφάνεια και τελικά καταλήγουν σε κάποια ακτή ή αποικοδομούνται με την πάροδο του χρόνου με τους μικροοργανισμούς. Το 25% του όγκου μία τυπικής πετρελαιοκηλίδας ελαττώνεται λόγω εξάτμισης. Έτσι με την πάροδο του χρόνου το πετρέλαιο εμπλουτίζεται σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες οι οποίες είναι ενώσεις καρκινογόνες και μεταλλαξογόνες. Είναι ελάχιστα διαλυτές και δεν επιδρούν στην υδροχαρή βιομάζα όταν όμως αναμιχθούν με τα ιζήματα καθίστανται επικίνδυνα για τους βενθικούς οργανισμούς.
Η ποσότητα του πετρελαίου που εξατμίζεται στην επιφάνεια της θάλασσας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Σε χαμηλές θερμοκρασίες η ποσότητα αυτή είναι μικρή ενώ η αυξανόμενη ένταση των κυματισμών ενισχύει την εξάτμιση αλλά συγχρόνως οδηγεί στον πιο γρήγορο σχηματισμό γαλακτώματος νερού στο πετρέλαιο.
Διάλυση.
Η ποικιλία των ενώσεων οι οποίες εμπεριέχονται στο πετρέλαιο καθιστούν το φαινόμενο της διάλυσης πολύπλοκο. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί πλήρως, αν πρόκειται για καθαρή διάλυση και αν ο σχηματισμός κολλοειδών μυκηλίων ή η προσρόφηση σε μικρά σωματίδια διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Τα αποτελέσματα της διάλυσης είναι τελείως διαφορετικά από αυτά της εξάτμισης επειδή οι υδρογονάνθρακες πετρελαίου οι οποίοι εισέρχονται στην υδάτινη φάση είναι δυνατόν να προσροφηθούν από θαλάσσιους οργανισμούς, σε αντίθεση με εκείνους που εξατμίζονται και έτσι απομακρύνονται από το θαλάσσιο περιβάλλον.

Γαλακτωματοποίηση.

Όταν η επιφάνεια του θαλασσινού νερού αναδεύεται με την επίδραση του ανέμου και κυρίως όταν σχηματίζεται αφρός, το νερό προσροφάται από την μάζα του πετρελαίου με αποτέλεσμα η πετρελαιοκηλίδα να χωρίζεται σε μικρές μάζες. Τα γαλακτώματα πετρελαίου στο νερό αποτελούνται από σωματίδια διαμέτρου από 5 μιτι έως μερικά χιλιοστά και μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις στην επιφάνεια της θάλασσας, με τα κύματα και την ανάδευση και ενδεχόμενα διαλύονται στην υδάτινη φάση, προσροφώνται στα αιωρούμενα σωματίδια και εναποτίθενται στα ιζήματα ή βιοαποικοδομούνται. Τα γαλακτώματα νερού στο πετρέλαιο είναι λιγότερο σημαντικά από τοξικολογική άποψη και αποτελούν κύρια πηγή δημιουργίας πισσωδών σφαιριδίων που αποβάλλονται στις ακτές. Γενικά η γαλακτωματοποίηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον περιορισμό μεγάλων ποσοτήτων επιπλέοντος πετρελαίου το οποίο βέβαια δεν απομακρύνεται από τη θάλασσα αλλά κατανέμεται στην υδάτινη μάζα με τις γνωστές τοξικές του επιπτώσεις.

Βιοαποικοδόμηση.

Τουλάχιστον 50 είδη από θαλάσσιους μικροοργανισμούς και μύκητες είναι ικανά να βιοαποικοδομήσουν μερικά συστατικά του πετρελαίου. Την ικανότητα αυτή την έχουν και μερικά φύκη. Οι οργανισμοί αυτοί βρίσκονται σε θαλάσσιες περιοχές όπου υπάρχει ρύπανση από πετρέλαιο. Η αποτελεσματικότητα των βακτηριδίων αυτών εξαρτάται από έναν αριθμό περιβαλλοντικών παραμέτρων. Σύμφωνα με μερικά πειράματα, η βιοαποικοδόμηση είναι πολύ μικρή σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η ποσότητα των οργανικών ουσιών στο θαλασσινό νερό, των θρεπτικών συστατικών, των αιωρούμενων σωματιδίων και του διαλυμένου οξυγόνου, παίζουν σημαντικό ρόλο στην βιοαποικοδόμηση. Αναφέρεται ότι η μικροβιακή αποικοδόμηση των υδρογονανανθράκων πετρελαίου είναι γρηγορότερη, όταν το πετρέλαιο είναι, διασκορπισμένο με την μορφή σταγονιδίων 1 pm στην υδάτινη μάζα, παρά όταν επιπλέει στην επιφάνεια.
Γενικά, η βιοαποικοδόμηση είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός. Οι ταχύτητες βιολογικής οξείδωσης στα βαθιά νερά των ωκεανών και τα ιζήματα είναι πολύ μικρές, λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας, της ανεπάρκειας οξυγόνου και της έλλειψης φωτός. Η ολική αποικοδόμηση του πετρελαίου από τους μικροοργανισμούς έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία C02, νερού, θειικών και νιτρικών αλάτων σαν κύρια προϊόντα, παρ' όλο που πολλές βιολογικές αντιδράσεις δεν ολοκληρώνονται. Ενδιάμεσα προϊόντα περιλαμβάνουν, οξέα, αλειφατικές αλκοόλες και αρωματικά παράγωγα που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Μηχανική αναγωγή.

Τα κατάλοιπα του πετρελαίου (μεγάλου μοριακού βάρους) που δεν απομακρύνονται με την εξάτμιση, τη διάλυση, τη γαλακτωματοποίηση και τη μικροβιακή αποικοδόμηση, σχηματίζουν τα πισσώδη κατάλοιπα που με μορφή σφαιριδίων (tar balls) επιπλέουν στην επιφάνεια των θαλασσών. Λεπτά σωματίδια που έχουν την ίδια σύσταση με τα πισσώδη σφαιρίδια που επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας μπορούν να βρεθούν ακόμη και σε βάθος 100 m. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα πισσώδη σφαιρίδια αποσυντίθενται στην επιφάνεια και τελικά μετατρέπονται σε λεπτά σωματίδια. Με την επίδραση του ανέμου τα πισσώση σφαιρίδια καταλήγουν στις ακτές.

Καταβύθιση.

Τα επιπλέοντα πισσώδη σφαιρίδια συχνά αποτελούν υπόστρωμα ζωής για ορισμένους θαλάσσιους οργανισμούς όπως π.χ. τα θυσανόποδα. Τα ασβεστούχα τμήματα των οργανισμών αυτών μπορούν να αυξήσουν το ειδικό βάρος των σφαιριδίων, τόσο ώστε να γίνει μεγαλύτερο από αυτό του θαλασσινού νερού, με αποτέλεσμα να καταβυθίζονται και να εναποτίθενται στα ιζήματα.
Όταν χρησιμοποιούνται χημικά απορρυπαντικά για την καταπολέμηση της πετρελαιοκηλίδας τότε το πετρέλαιο διεισδύει σε μεγάλο βαθμό ανάμεσα στους κόκκους ιζημάτων. Εισχωρώντας βαθιά στο ίζημα, το πετρέλαιο παραμένει σταθερό, εφόσον δεν έρχεται σε επαφή με το επιφανειακό στρώμα που περιέχει οξυγόνο, κι αυτό γιατί η βακτηριακή αποικοδόμηση σπάνια συμβαίνει υπό αναερόβιες συνθήκες. Τελικά παραμένει εκεί για εκατομμύρια .χρόνια με την μορφή απολιθωμάτων.

Φωτοχημική οξείδωση.

Η φωτοχημική οξείδωση των υδρογονανθράκων πετρελαίου εξαρτάται από την χημική τους σύσταση, την θερμοκρασία και το ηλιακό φως. Θειούχες ενώσεις παρεμποδίζουν την οξείδωση, ενώ μερικά μέταλλα δρουν σαν καταλύτες. Τα προϊόντα της οξείδωσης είναι πολλές φορές περισσότερο ευδιάλυτα στο νερό, απ' ότι οι αρχικές ενώσεις και διασκορπίζονται στην υδάτινη φάση.

Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από τα στερεά απόβλητα

Από τη λειτουργία της ΝΑΒΙΠΕ είναι πιθανό ποσότητες στερεών απορριμμάτων (πλαστικά μπουκάλια, αποτσίγαρα, πλαστικές σακούλες κλπ.) να απολήγουν στα νερά της λιμενολεκάνης. Τα στερεά αυτά θα επιπλέουν και οπωσδήποτε θα δημιουργούν αισθητικό πρόβλημα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να απομακρύνονται κατά τρόπο οργανωμένο με σύγχρονα μέσα. Τα απορρίμματα που παράγονται πάνω στα σκάφη, σύμφωνα με το Παράρτημα V της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL «Κανονισμοί δια την αποφυγή ρυπάνσεως εκ των απορριμμάτων πλοίων», απαγορεύονται να απορρίπτονται στη θάλασσα.
Λόγω του γεγονότος ότι η ΝΑΒΙΠΕ θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις μεταφοράς και αποθήκευσης περιβαλλοντικά ευαίσθητων και σημαντικών προϊόντων (π.χ. πλαστικά και πολυμερή, ξυλεία, λιπάσματα) είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ασφαλής διακίνηση τους εντός των ορίων της ΝΑΒΙΠΕ.
Οι νέες δραστηριότητες δεν συνδέονται με παραγωγή στερεών αποβλήτων εκτός από την παραγωγή ελαίων για βιοκαύσιμα κατα την οποία παράγεται στεγνή βιομάζα, η οποία όμως δεν χαρακτηρίζεται απόβλητο αλλά υποπροϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ζωοτροφών ή εδαφοβελτιωτικού (compost). Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα αποθήκευσης ώστε να μην είναι δυνατή η διαρροή του προς τη θάλασσα.
Πιθανές ποσότητες στερεών αποβλήτων απο την κατεργασία νερού και υγρών αποβλήτων της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται με νόμιμο τρόπο, ,ωστε σε καμμία περίπτωση να μη καταλήγουν (τα ίδια ή εκπλύματα αυτών) στη θάλασσα.

Επιφανειακά εσωτερικά ύδατα

Δεν αναμένονται επιδράσεις στα επιφανειακά νερά από τα έργα κατασκευής και την λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΝΑΒΙΠΕ, καθώς δεν επηρεάζεται η κοίτη ή η εκβολή κάποιου ρέματος.
Οι αναμενόμενες αλλαγές στον ρυθμό απορρόφησης και στην ποσότητα απόπλυσης του εδάφους της παράκτιας ζώνης του λιμένα, από την κατασκευή των έργων, θα είναι πολύ μικρές, αφού και σήμερα υφίστανται παρόμοιες αδιαπέρατες επιφάνειες από σκυρόδεμα, σχετικά όμως μικρότερης έκτασης.

6.1.4 Στερεά απόβλητα - Μορφολογία - έδαφος - αισθητική
Στερεά Απόβλητα

Σύμφωνα με τον σχετικό περιβαλλοντικό όρο (Σημείο Γ.β.) θα πρέπει : «Να κατασκευαστούν οι κατάλληλες υποδομές για την επεξεργασία των μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων και την υγειονομική ταφή των καταλοίπων επεξεργασίας, συμφωνά με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και την κοινή υπουργική απόφαση 29407/3508/2002. Για το σκοπό αυτό να υποβληθεί στη Δ/νση ΕΑΡΘ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και στη Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του ΥΠ.ΑΝ. αντίστοιχη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειμένου να τροποποιηθεί η παρούσα απόφαση. Οι ως άνω υποδομές να έχουν κατασκευαστεί πριν την έναρξη λειτουργίας βιομηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.»
Οι νέες δραστηριότητες δεν συνδέονται με παραγωγή στερεών αποβλήτων εκτός από την παραγωγή ελαίων για βιοκαύσιμα κατά την οποία παράγεται στεγνή βιομάζα, η οποία όμως δεν χαρακτηρίζεται απόβλητο αλλά υποπροϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ζωοτροφών ή εδαφοβελτιωτικού (compost). Πιθανές ποσότητες στερεών αποβλήτων από την κατεργασία νερού και υγρών αποβλήτων της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται με νόμιμο τρόπο.
Η διαχείριση των πιθανών επικινδύνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις υπάρχουσες προβλέψεις της ΑΕΠΟ.

Μορφολογία - Αισθητική

Όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή των έργων, δεν προβλέπεται να υπάρξουν επεμβάσεις στα μορφολογικά της χαρακτηριστικά, τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά την διάρκεια της λειτουργίας της.
Στην περιοχή που προβλέπεται να γίνουν τα έργα είναι επόμενο ότι θα υπάρξουν επεμβάσεις στην υπάρχουσα μορφολογία του εδάφους, στην διάρκεια κατασκευής των έργων. Εξάλλου, επεμβάσεις στην μορφολογία του εδάφους έχουν ήδη γίνει, από τα κατασκευασμένα και υπό κατασκευή στην περιοχή έργα.
Από την φύση των έργων, τη μορφολογία και τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής, την συμπεριφορά των κατασκευασμένων έργων και τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί από την ΕΤΒΑ για την ΝΑΒΙΠΕ Αστακού, προκύπτει ότι δεν υπάρχουν επιδράσεις λόγω κατασκευής και λειτουργίας στην ασφάλεια της περιοχής από κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πλημμύρες και άλλα φαινόμενα.
Οι αλλοιώσεις στην αισθητική του τοπίου από την εισαγωγή του προτεινόμενου έργου στην παράκτια περιοχή που εξετάζεται είναι σημαντικές και συνδέονται άμεσα με το μέγεθος του έργου. Η χωροθέτηση όμως των έργων για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην υπόψη περιοχή αφενός έχει γίνει παλαιότερα και αφετέρου παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα από άποψη φυσικών συνθηκών (κλειστός κόλπος που προσφέρει φυσική λιμενική προστασία, με ήπια ταχύτητα ανέμου και θαλάσσια ρεύματα). Σημαντικός παράγοντας στην διαμόρφωση της προτεινόμενης διάταξης των εγκαταστάσεων είναι η εναρμόνιση και διατήρηση της φυσιογνωμίας που προσδίδει η εκτεταμένη υπάρχουσα βλάστηση τόσο στα όρια όσο και εκτός της ΝΑΒΙΠΕ.
Σαν γενικό συμπέρασμα αναφέρεται ότι τα προτεινόμενα έργα επιδρούν στην αισθητική της περιοχής εκτέλεσης τους, αλλά με κατάλληλες επανορθωτικές κινήσεις (χώροι πρασίνου, χρήση φιλικά περιβαλλοντικών υλικών κλπ.) θα εναρμονίσουν την εικόνα της ΝΑΒΙΠΕ με την μορφολογία της περιοχής.

Έδαφος

Οι επιπτώσεις στο έδαφος είναι ελάχιστες καθ' ότι αναμένεται η εξισορρόπηση του ισοζυγίου χωματισμών, ώστε να μην απαιτηθούν ούτε δάνεια ούτε αποθέσεις. Επιπτώσεις στο υπέδαφος δέν αναμένονται λόγω της φύσεως των έργων.
Κατά την λειτουργία του έργου οι πιθανές επιπτώσεις του υπό μελέτη έργου αφορούν αποκλειστικά τη ρύπανση των θαλάσσιων ιζημάτων κυρίως στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης απο τις κινήσεις των πλοίων, που έχουν ήδη προβλεφθεί στην αρχική ΜΠΕ.

6.1.5 Χλωρίδα - Πανίδα
Θαλάσσιο περιβάλλον

Τα έργα δεν γίνοται στο θαλάσσιο μέτωπο της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. και έτσι κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου δεν αναμένεται να προκληθούν επιπτώσεις στις θαλάσσιες βιοκοινωνίες του ευρύτερου θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Κατά τη φάση λειτουργίας οι επιπτώσεις στους έμβιους οργανισμούς στη θαλάσσια περιοχή των λιμενολεκανών προέρχονται από τους ρύπους που διοχετεύονται στο νερό του όρμου από τα ελλιμενιζόμενα πλοία. Το μέγεθος των επιπτώσεων εξαρτάται από τη συγκέντρωση των ρύπων και τις διεργασίες που καθορίζουν την εξέλιξη τους στο θαλάσσιο περιβάλλον και έχουν αναλυθεί στην Αρχική ΜΠΕ. Οι δύο νέες διακινούμενες ουσίες (LPG & LNG) σε επαφή με το νερό εξατμίζονται αστραπιαία και δεν είναι σε θέση να επηρεάσουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Χερσαίο περιβάλλον

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η περιοχή εγκατάστασης της ΝΑΒΙΠΕ είναι μια παραλιακή ζώνη συνολικού μήκους προβλήτας 2300 περίπου μέτρων και συνολικού εμβαδού 1910 στρεμμάτων, με προτεινόμενη κάλυψη πρασίνου τουλάχιστον 21 % της συνολικής επιφάνειας το φυσικό και 2% το οργανωμένο, δηλαδή κατά πολύ μεγαλύτερα του 5% της συνολικής έκτασης (ελάχιστη απαίτηση του Ν.2545/97). Η ζώνη πρασίνου δέχεται την επίδραση ανέμων που πνέουν από τη θάλασσα με υψηλή σχετική υγρασία, που περιέχει σημαντικές ποσότητες χλωριούχου νατρίου, ενώ τα εδάφη που γειτνιάζουν με την παραλία σε ζώνη πλάτους έως 20μ. από το χειμέριο κύμα είναι κατά κύριο λόγο εδάφη αλατούχα με υψηλό ρΗ και με υπόγειο υδάτινο ορίζοντα υφάλμυρο. Εξαιτίας του λόγου αυτού, η επικρατούσα σήμερα στο χώρο αυτό βλάστηση, η οποία έχει εισαχθεί τμηματικά, από πεντηκονταετίας, χαρακτηρίζεται από είδη ανθεκτικά στην υφαλμυρότητα του εδάφους, που έχουν προσαρμοστεί στο μικροκλίμα της περιοχής και σε μεγάλο ποσοστό είναι υγιή και εξελίξιμα.
Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την αξιολόγηση των επιπτώσεων ενός σημειακού έργου στην βλάστηση και χλωρίδα μιας περιοχής λαμβάνει υπόψιν της τον αριθμό των δένδρων και των θάμνων της περιοχής, τον αριθμό δένδρων που η αντικατάσταση τους θεωρείται αδύνατη, την ύπαρξη φυτών μεγάλης ηλικίας (>100 ετών) και την αισθητική της φυτοκοινωνίας (εναλλαγή και σύνθεση πτυχώσεων, προσφορά θέας σε κοντινές και μακρινές αποστάσεις, προσπελασιμότητα και φωτισμό).
Στον υπ' όψη χώρο, οι όποιες επιπτώσεις (εκχερσώσεις) εστιάζονται σε αραιούς θαμνώδεις σχηματισμούς κυρίως σκληρόφυλλων (διάσπαρτα άτομα και μικροσυστάδες). Η αλλαγή που προκαλείται είναι μικρής κλίμακας και θεωρείται περιορισμένη. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η κατασκευή της ΝΑΒΙΠΕ περιλαμβάνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου με τοπικά είδη χλωρίδας, τα οποία θα βελτιώσουν την φυσιογνωμία της περιοχής.
Συνεπώς, αν και βραχυπρόθεσμα, η χλωρίδα της περιοχής θα επηρεαστεί αρνητικά, μακροπρόθεσμα ο συνολικός χώρος του έργου μετά την φυτοτεχνική αποκατάσταση θα εμφανίσει μεγάλη αναβάθμιση.
Η κατασκευή και λειτουργία του έργου αναμένεται να προκαλέσει κάποιες επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής, καθώς η περιοχή αυτή δεν έχει γνωρίσει μέχρι σήμερα έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις. Παράλληλα, στο χώρο της ΝΑΒΙΠΕ, η κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι έντονη, με πλήθος βοοειδών και αιγοπροβάτων να βρίσκουν καταφύγιο εκεί, με αποτέλεσμα την μετακίνηση αυτών μετά την έναρξη των εργασιών.

Σημαντικές Περιοχές - Περιοχές υπό Καθεστώς Προστασίας\
Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφ. 4 (παρ. 4.1.10) με την υπ. αριθμ. ΚΥΑ 22306 (ΦΕΚ 477 Δ/31-5-2006) υλοποιείται ο χαρακτηρισμός των λιμνοθαλάσσιων, χερσαίων, ποτάμιων περιοχών του νοτίου τμήματος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και του νησιωτικού συμπλέγματος των Β. και Ν. Εχινάδων του Νομού Κεφαλληνίας ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ο oouoc Πλατυνιάλι δεν εντάσσεται σε καμία Ζώνη Απόλυτης Προστασίας (Α.Π.) ούτε και σε Ζώνη Προστασίας της Φύσης (Π.Φ.).
Οι περιοχές προστασίας όπως προκύπτουν από την ανωτέρω απόφαση παρουσιάζονται στο χάρτη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ενώ ολόκληρο το ΦΕΚ επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας μελέτης.
Οι παραπάνω προστατευόμενες περιοχές βρίσκονται σε απόσταση 4 km, περίπου, δυτικά και νότια του εξεταζόμενου έργου.
Οι σημαντικές αποστάσεις από τις περιοχές αυτές περιορίζουν στο ελάχιστο και τους κινδύνους για τη χλωρίδα και την πανίδα τους απο πιθανούς περιβαλλοντικούς κινδύνους. Το είδος των διακινούμενων προϊόντων (LPG & LNG που εξατμίζονται άμεσα σε περίπτωση διαρροής) και βιοέλαια (που είναι φυσικά βιο-διασπώμενα) εγγυώνται ότι ακόμη και διαρροές αυτών ΔΕΝ θα φθάσουν σε καμμία περίπτωση τα προστατευόμενα οικοσυστήματα, ενώ όπως αποδείχθηκε και στο σχετικό κεφάλαιο της ατμ. Ρύπανσης οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον απο την ηλεκτροπαραγωγή περιορίζονται με τα κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται απο την Οδηγία IPPC.
Συνάγεται λοιπόν πως οι σχεδιαζόμενες νέες υπό έγκριση δραστηριότητες, δεν πρόκειται να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον της άμεσης ή ευρύτερης περιοχής, και των περιοχών υπο καθεστώς προστασίας με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοσθούν όλα τα μέτρα αντιρύπανσης που προτείνονται στη παρούσα ΜΠΕ.

6.2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
6.2.1 Κατασκευή και λειτουργία έργου

Τα θέματα που σχετίζονται με την κατασκευή των νέων δραστηριοτήτων, όσον αφορά το θόρυβο δεν διαφέρουν απο όσα έχουν ήδη εξετασθεί στις προηγούμενες ΜΠΕ, και προβλέπονται απο τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους.
Όσον αφορά τη λειτουργία των έργων τονίζεται ότι: η επιπλέον κίνηση πλοίων είναι ελάχιστη συγκρινόμενη με τη συνολική, οι νέες δραστηριότητες (με την εξαίρεση των στροβίλων ηλεκτροπαραγωγής που παράγουν θόρυβο αλλά περβάλλονται πάντοτε απο αντιθορυβικά περιβλήματα) δεν παράγουν σοβαρά επίπεδα θορύβου, οπότε δεν αναμένεται ουσιαστικά και καμία επιπλέον επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος.

6.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
6.3.1 Παραγωγικές δραστηριότητες
6.3.1.1 Πρωτογενής Τομέας

Ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας είναι κυρίως ένας αγροτικός νομός που θα επωφεληθεί άμεσα από την αναβάθμιση της αγοράς, μέσω των υποδομών που θα προσφέρει η ΝΑΒΙΠΕ Αστακού (εισαγωγές λιπασμάτων, εξαγωγές προϊόντων κλπ). Ο νομός διαθέτει πλούσιο υδατικό δυναμικό και μεγάλο ποσοστό των καλλιεργούμενων εκτάσεων αρδεύονται. Η ολοκλήρωση των υποδομών άρδευσης για τις περιοχές που σήμερα δεν αρδεύονται και ο εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος δικτύου είναι όμως απαραίτητος. Ακολούθως αναφέρονται συνοπτικά ορισμένα από τα σημαντικά έργα προς αυτή την κατεύθυνση:
• Ολοκλήρωση του Φράγματος Αχυρων και η άρδευση του Κ. Ξηρομερίου.
• Ολοκλήρωση των αρδευτικών διωρύγων ΔΙ στην περιοχή Βάλτου και η άρδευση των περιοχών Αμφιλοχίας, Λουτρό και Ανοιξιάτικο
• Η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων
• Υποδομές ΤΟΕΒ Παράβολο - Πάμφια.
• Υποδομές ΤΟΕΒ Μακρυνείας.
• Υποδομές άρδευσης στην περιοχή Οζερού
• Υποδομές ΤΟΕΒ Λεσινίου.
• Επισκευές πρωτευόντων διωρύγων στο βόρειο τμήμα του Κάτω Αχελώου.
• Επισκευή της διώρυγας ΔΧΧ του Κ. Αχελώου.
• Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Ζώνης ΙΙΒ στην περιοχή Στάμνας (Κ. Αχελώου)
• Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Ζώνης I ΙΑ στην περιοχή Κ. Αχελώου.
• Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην περιοχή της κοιν. Ματσουκιού.
• Ολοκλήρωση των αρδευτικών δικτύων στην περιοχή Κατοχής και Νεοχωρίου.
• Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην περιοχή Νεάπολης - Σπολάιτα.

6.3.1.2 Δευτερογενής Τομέας

Η ΝΑΒΙΠΕ Αστακού κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση στον δευτερογενή τομέα του Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Η άμεση λειτουργία της ΝΑΒΙΠΕ σαν εμπορικό λιμάνι και η δυνατότητα να φιλοξενήσει βιομηχανικές μονάδες είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα. Θα έχει επιδράσεις συνέργειας με τα προβλεπόμενα βιομηχανικά πάρκα στο Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο. Η διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου θα έχει ιδιαίτερα θετική επίδαση προς αυτή την κατεύθυνση.

6.3.1.3 Τριτογενής Τομέας

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες και δυνατότητες της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. (λιμένας, εμπορικές επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες) καθώς και η σύνδεση της με τα κύρια οδικά δίκτυα, με το αεροδρόμιο του Ακτίου, με τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροδότησης, καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική την περιοχή για ανάπτυξη εμπορικών και λοιπών δραστηριοτήτων, και συνεπώς την περαιτέρω ανάπτυξη σε όλους τους τομείς (παροχή υπηρεσιών, τουρισμό κλπ).
Ο μεγάλος αριθμός των υπαλλήλων στη ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., συνυπολογίζοντας και τα μέλη οικογενειών τους, θα αποτελέσει ισχυρό παράγοντα για την παροχή-υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και υπηρεσιών. Η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και η αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού (συμπεριλαμβανομένων και των εξυπηρετούμενων τουριστών και επισκεπτών), θα αυξήσουν τις ανάγκες για υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες, όλων των επιπέδων (νοσοκομείο, ιατρικά κέντρα, ιατρεία κτλ), και θα αποτελέσουν ισχυρό παράγοντα υλοποίησης της απαιτούμενης ιατρικής υποδομής.
Επιδράσεις θα υπάρξουν και στον τομέα της εκπαίδευσης, και συνεπώς στο μορφωτικό επίπεδο της ευρύτερης περιοχής. Η προσέλκυση ατόμων με υψηλό επιστημονικό επίπεδο, οι απαιτήσεις σε προσωπικό με επαγγελματική κατάρτιση σε διάφορες ειδικότητες, η δημιουργία επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα (παροχή υπηρεσιών και τουρισμός), δημιουργούν την ανάγκη για παροχή εκπαίδευσης υψηλότερης στάθμης, τόσο σε επίπεδο δευτεροβάθμιας όσο και τριτοβάθμιας. Αποτέλεσμα των παραπάνω τάσεων και δημιουργούμενων αναγκών, είναι η περισσότερο εύρυθμη λειτουργία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η δημιουργία φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης, και τέλος, θα δοθεί ώθηση στα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά τμήματα που λειτουργούν στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, αντίστοιχα, να ενδυναμωθούν και αναπτυχθούν.
Η ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. θα αποτελέσει συνδετικό κρίκο (μαζί με το αεροδρόμιο, τους άλλους λιμένες της ευρύτερης περιοχής, το οδικό δίκτυο) για τους τουρίστες και επισκέπτες των νησιών του Ιονίου, των περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας που βρέχονται- από το Ιόνιο (θαλάσσιος τουρισμός), των περιοχών με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό χαρακτήρα, αξία και ενδιαφέρον (περιοχές NATURA, RAMSAR κτλ) και ενός πλήθους περιοχών με ιδιαίτερη ομορφιά (εξαιτίας κυρίως του πλούσιου υδρογραφικού της δικτύου).

6.3.2 Επιπτώσεις στα δίκτυα τεχνικής υποδομής
Σαν υποδομές της περιοχής εξετάζονται:
• Τα δίκτυα ύδρευσης
• Τα δίκτυα αποχέτευσης
• Τα δίκτυα ομβρίων
• Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο
• Το ενεργειακό δίκτυο
• Το οδικό δίκτυο
Οι επιπτώσεις του έργου σε αυτές εξετάζονται κατά την φάση κατασκευής και λειτουργίας:

6.3.2.1 Φάση κατασκευής

Δίκτυα ύδρευσης. Οι ανάγκες σε νερό κατά την φάση κατασκευής των έργων (διαβροχή εργοταξιακών χώρων, παραγωγή σκυροδέματος κλπ) δεν αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά το υφιστάμενο δίκτυο της περιοχής. Ειδικότερα κατά την φάση κατασκευής των έργων ύδρευσης και της διασύνδεσης τους με το υφιστάμενο δίκτυο είναι πιθανές κάποιες διακοπές υδροδότησης της άμεσης περιοχής εκτέλεσης των έργων, οι οποίες θα πρέπει να περιοριστούν στις ελάχιστες αναγκαίες.
Δίκτυα αποχέτευσης. Η παραγωγή λυμάτων κατά την φάση κατασκευής δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 ΓΠ3/ημέρα (40 Ι/ημέρα, εργαζόμενο, με μέγιστη παρουσία εργοταξιακού προσωπικού τα 50 άτομα ανά ημέρα). Λαμβάνοντας σαν δεδομένο ότι κατά την φάση κατασκευής θα εγκατασταθούν στο εργοταξιακό χώρο κατάλληλοι χώροι υγιεινής (π.χ. χημικά WC), δεν θεωρείται ότι το υφιστάμενο δίκτυο θα επιβαρυνθεί.
Η κίνηση των βαρέων οχημάτων δεν θεωρείται ότι θα επιβαρύνει σημαντικά την κυκλοφορία μία και ως προς τα χερσαία έργα έχει γίνει προσπάθεια εξίσωσης των χωματισμών μέσα στο χώρο της ΝΑΒΙΠΕ, οπότε το οποιοδήποτε πλεόνασμα προς διάθεση θα μεταφερθεί με ελάχιστες μετακινήσεις φορτηγών.

6.3.2.2 Φάση λειτουργίας

Δίκτυα ύδρευσης. Όπως έχει περιγραφεί σε προηγούμενη ενότητα για την ύδρευση της εγκατάστασης έχει ήδη κατασκευαστεί το αναγκαίο δίκτυο. Σημείο υδροληψίας του δικτύου είναι οι γεωτρήσεις Αγίου Δημητρίου Λεσινίου. Η διασύνδεση του δικτύου και η παροχή αυτή δεν αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στην υδροδότηση της περιοχής των έργων και δεν θα απαιτηθούν κάποιες πρόσθετες επεμβάσεις στο υφιστάμενο δίκτυο πέραν των έργων που έχουν ήδη αναφερθεί για τη διασύνδεση του εσωτερικού δικτύου της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.
Δίκτυα αποχέτευσης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα λύματα εκάστης των μονάδων, μετα απο προεπεξεργασία, θα συλλέγονται μέσω του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της ΝΑΒΙΠΕ. θα μεταφέρονται στην προβλεπόμενη ΕΕΛ και από εκεί, επεξεργασμένα, θα διατίθενται στην θάλασσα.
Δίκτυα ομβρίων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ομβρίων, το οποίο δεν επιβαρύνει τα υφιστάμενα δίκτυα ομβρίων της περιοχής.
Μεταφορές. Αναμένεται αναβάθμιση του οδικού άξονα Άκτιο - Πάλαιρο-Μύτικας -Αστακός -Αιτωλικό - Μεσολόγγι, τόσο για τις ανάγκες της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. όσο και για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής (Δυτική Αιτωλοακαρνανία). Οι εμπορευματικές (διακίνηση και παραγωγή) και τουριστικές (κυρίως Ιόνια Νησιά) δραστηριότητες της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης - αναβάθμισης του αεροδρομίου του Ακτίου, τόσο για την μετακίνηση τουριστών όσο και εμπορευμάτων, σε εγχώριο, ευρωπαϊκό και ευρύτερο επίπεδο. Επίσης, οι δραστηριότητες και οι ανάγκες που θα δημιουργηθούν, θα αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο επανεξέτασης της λειτουργίας - αναβάθμισης του αεροδρομίου του Αγρινίου, το οποίο έχει παύσει να λειτουργεί.
Ενεργειακό δίκτυο. Θα απαιτηθούν επεκτάσεις των ενεργειακών δικτύων, τόσο του ηλεκτρικού, όσο και του δικτύου Φ.Α. ώστε οι νέες εγκαταστάσεις της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. να συνδεθούν με τον κορμό των δικτύων της χώρας (βλ. Σχήματα 2.8 & 2.11). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μελετώνται :
• Η ηλεκτρική διασύνδεση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με το ΚΥΤ Αχελώου μέσω υπογείου αγωγού 400KV.
• Η ηλεκτρική διασύνδεση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με την Ιταλία μέσω υποβρυχίου αγωγού.
• Η σύνδεση της μονάδας αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG με τον ελληνοϊταλικό αγωγό Φ.Α.
• Η σύνδεση της μονάδας αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG με το ΕΣΦΑ στη Μεγαλόπολη μέσω Πατρών.
Οι ανωτέρω συνδέσεις, σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες ποσότητες ενέργειας οδηγούν σε σαφώς θετικές επιπτώσεις.

6.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, από ανασκαφές που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΤΒΑ, ανακαλύφθηκε πρωτοελλαδικός οικισμός στον όρμο Πλατυγιάλι, που τοποθετείται στο 2.800 π.Χ. Ο οικισμός είναι ο πιο παλιός και ο μοναδικός στην Δυτική Ελλάδα, είναι δε βυθισμένος στον θαλάσσιο χώρο του όρμου και εκτείνεται σε μήκος 400 μέτρων, παράλληλα με την ακτή, και σε πλάτος 60 μέτρων. Τα υπολείμματα του οικισμού αυτού έχουν καταχωθεί αβλαβώς επί τη βάσει ειδικής μελέτης που έγινε με οδηγίες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Η εκτέλεση των εξεταζόμενων έργων δεν γίνεται στη θάλασσα ώστε να είναι πιθανές οι όποιες επιπτώσεις στον οικισμό.

6.5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνσης LPG & LNG ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας SEVESO II όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΚΥΑ 12044/613/2007 και διορθώσεις ΦΕΚ 2259B' / 2007).
Στα πλαίσια της συνολικής αδειοδότησης των εν λόγω εγκαταστάσεων, και αφού αποφασισθεί ο τελικός σχεδιασμός τους θα πρέπει να κατατεθούν μελέτες Ασφαλείας σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία. Οι μελέτες αυτές θα περιλαμβάνουν και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο πιθανό Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Εκτασης.