Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6: Επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων των νέων δραστηριοτήτων

Δεν υπάρχουν σχόλια: