Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7: Επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των νέων δραστηριοτήτων

Δεν υπάρχουν σχόλια: