Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.17: Εξέλιξη του πληθυσμού κατά την τελευταία τριακονταετία σε επίπεδο νομού, δήμου, Δ.Δ. και οικισμών περιοχής μελέτης. (Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε., απογραφή 2001)

Δεν υπάρχουν σχόλια: