Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.18: Πληθυσμός και μεταβολή πληθυσμού ανά υψομετρική ζώνη και περιοχή (αστική, ημιαστική, αγροτική) για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας. (Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε. απογραφή 1991).

Δεν υπάρχουν σχόλια: