Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.20: Πηγές εισόδου των υδρογονανθράκων πετρελαίου στη θάλασσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: