Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΣΧΗΜΑ 5.5: Τυπικό Δεξαμενόπλοιο LNG σε φάση εκφόρτωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: