Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΣΧΗΜΑ 5.1: τυπική διάταξη σταθμού ηλεκτροπαραγωγής CCGT. Elec. and l&C container

Δεν υπάρχουν σχόλια: