Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΣΧΗΜΑ 6.2: Αποτελέσματα Μαθηματικού Μοντέλου Διασποράς SCREEN3 σε ύψος 1.5m από το έδαφος. Ατμοσφαιρικός Ρύπος Αναφοράς ΝΟχ. (Νομοθετημένο Όριο 200 pg/m3 Ν02). Δυσμενές Μετεωρολογικό Σενάριο Αναφοράς ταχύτητας ανέμου 2 m/s και κατάσταση ατμόσφαιρας Α

Δεν υπάρχουν σχόλια: