Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.12: Συντελεστές εκπομπής αερίων ρύπων από Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής Αεριοστροβίλων Συνδυασμένου Κύκλου (CCGT) με αέρια καύσιμα σε συσχετισμό με άλλες μεθόδους - Χωρίς μέτρα Περιορισμού Ρύπανσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: