Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.13. Αναμενόμενες ετήσιες εκπομπές αερίων ρύπων απο Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Αεριοστροβίλων Συνδυασμένου Κύκλου (CCGT) Ισχύος 1100 MWe.

Δεν υπάρχουν σχόλια: