Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΣΧΗΜΑ 6.3: Αποτελέσματα Μαθηματικού Μοντέλου Διασποράς SCREEN3 σε ύψος 1.5m από το έδαφος. Ατμοσφαιρικός Ρύπος Αναφοράς CO. (Νομοθετημένο Όριο 10 mg/m3). Δυσμενές Μετεωρολογικό Σενάριο Αναφοράς ταχύτητας ανέμου 2 m/s και κατάσταση ατμόσφαιρας Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: