Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.22: Έκταση και ποσοστιαία (%) σύσταση καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά είδος παραγωγής (1991).

Δεν υπάρχουν σχόλια: